EU-parlamentet vill se grönare nyproducerade bilar på EU:s vägar

Utsläppen inom transportsektorn i EU ökar fortfarande. För att försöka råda bot på detta har Europaparlamentet presenterat ett nytt lagförslag för att minska utsläppen bland nyproducerade bilar fram till år 2030.

Transportsektorn är den enda i EU inom vilken koldioxidutsläppen fortfarande ökar. För att kunna uppfylla överenskommelserna från klimatkonferensen i Paris 2015 måste utfasningen av fossila bränslen från hela transportsektorn snabbas på. Detta för att kunna uppnå nollutsläpp till 2050. Den globala bilindustrin håller samtidigt på att förändras i snabb takt, mycket tack vare nya innovationer inom elektriska typer av drivsystem. Ledamöterna i Europaparlamentet betonar dock i sitt förslag att om den europeiska industrin är sen när det gäller att medverka i den energiomställning som krävs för transportsektorn, så kommer industrin att förlora sin ledande roll.

Förslag från Europaparlamentet

Europaparlamentet godkände på onsdagen ett utkast till en ny lag som innehåller krav om minskade koldioxidutsläpp från nyproducerade bilar. I utkastet till den nya lagen vill parlamentsledamöterna se ett mål på 40 % för att minska utsläppen fram till år 2030 från nyproducerade bilar. Lagförslaget innehåller också liknande mål för nyproducerade skåpbilar.

De biltillverkare som har ett genomsnittligt utsläpp som överskrider målen i lagförslaget kommer vara tvungna att betala en avgift till EU som i sin tur kommer användas för att utbilda arbetstagare inom fordonsindustrin som påverkas av dessa förändringar. Tillverkarna behöver också säkerställa att utsläppsfria och utsläppssnåla fordon har en marknadsandel på 35 % av försäljningen när det kommer till nya bilar och skåpbilar år 2030. Det finns också ett mellanliggande mål på 20 % till år 2025.

Parlamentet uppmanar också Europakommissionen att inom två år presentera ett förslag om prövningar av koldioxidutsläpp vid verklig körning genom en bärbar enhet.

Nästa steg i processen

Medlemsländernas regeringar i Ministerrådet kommer den 9 oktober att anta en gemensam ställning till det nya lagförslaget. Den 10 oktober startar förhandlingarna om det slutgiltiga regelverket mellan Europaparlamentet och Ministerrådet.

Här hittar du den antagna texten

Här hittar du mer information om förslaget

Här kan du följa ärendet i Europarlamentets lagstiftningsdatabas

/Michaela Wikdahl

05 Okt 2018 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information