LTU får miljonorder tack vare EU-projekt inom innovation

Tack vare LTU Business AB:s projektarbete med European institute of Innovation and Technology (EIT), som är ett av EU:s stora innovationsnätverk, har LTU tagit emot en beställning värd 8,6 miljoner kronor om att ta fram go-to marketstrategier för nya innovationer till industrikoncerner inom EU:s projekt EIT Raw Materials. LTU blev utvalda tack vare deras framgångsrika arbete med att utveckla en internationell specialkompetens inom innovation.

Luleå Tekniska Universitet (LTU) Business AB har utvecklat en egen metod, Innovation Due Dilligence (IDD) som har till syfte att kartlägga tjänsters och produkters marknadspotential i ett tidigt stadium. IDD effektiviserar processen samt är kostnadsfri att använda. En bidragande orsak till att EIT valt att satsa på IDD är LTU Business AB:S framgångsrika arbete med att utveckla en internationell specialistkompetens inom innovation.

120918-LTU

Luleå tekniska universitet. Foto: Nicke Johansson

– Norra Sverige är en ledande region i Europa på innovation och den här ordern stärker universitetet, LTU Business och regionens unika position och konkurrenskraft inom området, berättar Gry Holmgren Hafskjold, vd på LTU Business AB.

EIT Raw Materials ska hantera innovationer inom råmaterial såsom hållbar prospektering, utvinning, bearbetning, återvinning och substitution. Inom projektet deltar bl.a Spanien, Italien och Tyskland som samarbetar med stora företag som till exempel Volvo Construction Equipment, Outukumpu, Siemens samt Fiat.

– Anledningen till att vi har lyckats är för att våra kunder får dra fördel av den strukturerade processen som vi arbetar med. Vi tar fram kritisk information som formar ett tidigt beslutsunderlag som ökar innovationens möjlighet att lyckas på marknaden. Det är avgörande för att få loss resurser och medel inom forskningsrelaterad produktutveckling, säger Pär Johansson, chefsstrateg på LTU Business AB.

/Stina Skoglöf

Läs mer:

European institute of Innovation and Technology (EIT)

EU:s projekt EIT Raw Materials

Luleå Tekniska Universitets hemsida om LTU Buiness AB:S metod Innovation Due Dilligence (IDD)

12 Sep 2018 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information