Nya EU-regler ska skapa energieffektiva byggnader

EU:s nya regler för renare energi som röstades fram i Europaparlamentet i april syftar till att förbättra byggnaders energieffektivitet vilket ska leda till sänkta uppvärmningskostnader och minskade växtgasutsläpp i EU. De nya reglerna som har som mål att reducera energiförbrukning i både nya och redan existerande byggnader börjar gälla den 1 januari 2021.

Idag står byggnader för 40 % av Europas totala energikonsumtion och 75 % av byggnaderna i Europa är energiineffektiva. Reglerna som är en del av EU:s åtgärdspaket för renare energi innebär att alla nya byggnader inom EU efter den 1 januari 2021 ska förbruka minimala mängder energi för uppvärmning, svalka och varmt vatten. De syftar också till att uppmuntra energieffektiv renovering av redan existerande byggnader. Förutom detta införs också en energicertifiering av byggnader för att hyresgäster och ägare ska kunna jämföra och beräkna energiprestandan mellan och i byggnader. Förnybar energi och elapparaters energieffektivitet omfattas också av EU:s åtgärdspaket för renare miljö.

Exempel: 1800-tals hus i Köpenhamn numera fyra gånger energisnålare

Ett exempel på energieffektiv renovering är ett residenshus i Köpenhamn, Danmark som byggdes på slutet av 1800-talet och som nu renoverats för att bli mer energieffektivt. Under renoveringen har ytterväggar isolerats, fönster bytts ut och ett effektivt ventilationssystem har installerats. Renoveringen har lett till en fyra gånger mindre energikonsumtion för byggnaden. Bendt Bendtsen, dansk EEP-ledamot och förespråkare av lagstiftningens behandling i Europaparlamentet, säger att Europaparlamentet nu gett EU:s medlemsländer en verktygslåda för att göra bostäder mer energieffektiva för framtiden.

Exempel på förändringar i de nya reglerna:

  År 2050 ska byggnader inom EU knappt förbruka någon energi alls vilket medför att EU måste förbereda långsiktiga strategier för att stödja renoveringar av byggnader

  Minska energikonsumtionen genom att uppmuntra smart teknik.

  Krav på att det ska finnas laddstationer för elbilar på parkeringsplatser för nya byggnader.

Europaparlamentets pressmeddelande

Europaparlamentets rapport 1 och 2 om energieffektiva byggnader

/Michaela Wikdahl

20 Sep 2018 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information