Sustainable Energy Week 2019

EU-kommissionen anordnar ”European Sustainable Energy Week (EUSEW) - Shaping Europe's Energy Future" den 17–21 juni 2019 i Bryssel. Det finns även en möjlighet att ansöka om att anordna en egen session under EUSEW.

EU-kommissionen bjuder in intressenter från offentlig förvaltning, industrisammanslutningar, industrin, akademi, energikontor, NGOs, verksamma för att utveckla en ekonomi baserad på ren, tillförlitlig och effektiv energi för att debattera innovationer och bäst praxis som bidrar till att uppnå EU:s energi- och klimatmål. 

Foto1

Det finns en möjlighet att ansöka om att anordna en egen session under EUSEW. Deadline för att lämna in ansökan är den 28 januari 2019. Sökande och anordnare ska vara intressenter som uppfyller följande kriterier: har ett mandat att företräda samt samverka med ett brett kontaktnätverk i Bryssel och Europa samt har mandat att bidra till utveckling och implementering av hållbar energi i Europa. Exempel på organisationer som kan ansöka:

  • Internationella organisationer
  • Nätverk av nationella, regionala/lokala myndigheter, projekt eller anda offentliga aktörer
  • Industri- eller företagssammanslutningar
  • NGO:s verksamma inom hållbar utveckling
  • Konsumentföreningar/medborgargrupper

Organisationer som är verksamma med att anordna events eller företag som syftar till att främja specifika produkter eller tjänster är inte berättigade att ansöka.

Sessionslängden är högst 90 minuter. Sökande vars ansökan beviljas får kostnadsfri tillgång till utrustade mötesrum och logistiktjänster såsom registreringssystem, välkomnande av deltagare, catering. Alla workshopsarrangörer är dock fullt ansvariga för organisationen och marknadsföringen av deras evenemang och uppmanas att följa riktlinjerna från EU:s organisationsgrupp för hållbarhetsveckan.

Anmälan till EUSEW öppnar i april 2019. Deadline för att lämna in ansökan om en egen session är den 28 januari 2019.

För mer information:

European Sustainable Energy Week (EUSEW) - Shaping Europe's Energy Future

Guidelines for sessions

Ansökningsblanketter

EUSEW sekretariat

På North Sweden European Office: Mona Mansour, mona.mansour@northsweden.eu

/Mona Mansour

26 Nov 2018 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information