Billigare samtal mellan EU-länder

Den 13 maj stod det klart att från och med 15 maj i år kommer ett nytt maxpris gälla för internationella samtal och sms inom EU. Det nya priset kommer att vara max 19 cent per minut och 6 cent per sms (+ moms). Det nya priset är en del av den EU omfattande översynen av telekomreglerna, som ska syfta till att förse alla i EU med bästa möjliga uppkoppling och stärka samordningen av elektronisk kommunikation

Från och med 15 maj i år kommer ett nytt maxpris gälla för internationella samtal och sms inom EU. Det nya priset kommer att vara max 19 cent per minut och 6 cent per sms (+ moms). Precis som avskaffandet av roamingavgifterna i juni 2017, som gör att EU-medborgare numera betalar detsamma för roaming i alla EU-länder som de gör i sitt hemland, syftar detta till att stärka samordningen av elektronisk kommunikation och stärka rollen för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec).

Tar i tu med prisskillnader mellan länderna

Tidigare har det funnits stora prisskillnader för internationella samtal mellan EU:s medlemsländer. I snitt har kostnaden för internationella samtal varit tre gånger högre än standardpriset för nationella samtal och standardpriset för sms har i snitt varit dubbelt så högt vid sms till ett annat EU-land jämfört med inom en nations gränser. I vissa länder har det varit möjligt för standardpriset för ett samtal att vara upp till tio gånger högre än standardpriset för ett nationellt samtal.

En Eurobarometerundersökning som publicerades i april 2019 visade att 26% av de tillfrågade sa att de använt fast telefon, mobiltelefon eller sms för att kontakta någon i ett annat EU-land. De nya reglerna kan därmed ge betydande prissänkningar för EU:s konsumenter. Reglerna började gälla i samtliga EU-länder från och med 15 maj, men kommer också snart att gälla i Norge, Island och Liechtenstein.

Endast privatkunder omfattas

Maxpriserna gäller endast för personligt bruk, det vill säga för privata personer. Eftersom många leverantörer har särskilda erbjudanden som särskilt gynnar företag kommer dessa inte att omfattas av de nya reglerna.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande om de nya priserna här.
Läs Eurobarometerundersökningen om Intra EU-samtal här.

/Clara Lundén

22 Maj 2019 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling, turism och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Julia Hanson

Mer information