EU avsätter ytterligare två miljarder euro till vetenskapliga upptäckter 2019–2020 i syfte att sjösätta ett Europeiskt innovationsråd

EU-kommissionen beslutade den 18 mars att två miljarder euro ska avsättas från EU-budgeten för de två kommande åren 2019–2020 i syfte att utveckla det Europeiska innovationsrådet (European Innovation Council, EIC) som har varit verksamt sedan 2017. Med det vill man stärka Europas konkurrenskraft, främja vetenskapliga upptäckter och snabbt få ut små företag på marknaden. EIC drivs nu som pilot men kommer att permanentas och få ett större utrymme under kommande programperiod.

För att kunna hålla jämna steg med den globala utvecklingen inom teknologi och säkerställa att Europa är konkurrenskraftiga inom teknologisektorn vill EU-kommissionen skapa ett Europeiskt innovationsråd (EIC) som ska hjälpa Europas vetenskapliga upptäckter att transformeras till företag som snabbt kan ta sig ut på marknaden.

Pilot-fasen av uppbyggnationen av det Europeiska innovationsrådet inleddes redan 2017 när EU-kommissionen påbörjade en antagningsprocess med öppna ansökningar och intervjuer med anledning att finansiera Europas mest innovativa nya företag och små- och mellanstora företag. Sedan dess har 1276 innovationsprojekt finansierats av EU för sammanlagt 730 miljoner euro. 

Viktiga steg för EIC de närmaste två åren innan nästa långtidsbudget 2021-2027 tar vid

-     Över 2 miljarder euro ska bidra till finansiering under 2019-2020 som ska stötta hela innovativa kedjan, från avancerade teknologier från forskningsbasen, till att stötta nystartade och små- och medelstora företag så att dessa kan växa till ett stadie där de attraherar privata investeringar. Under detta så kallade ”accelerator-stöd” kommer företag kunna söka upp till 15 miljoner euro i finansiering.  

-     EU-kommissionen kommer att utse 15–20 innovationsledare till en Europeiska innovationsrådets rådgivande kommitté som ska överse det Europeiska innovationsrådet- pilotprojektet, förbereda EIC för framtiden och för att lyfta och främja EIC globalt 

-     EU-kommissionen kommer att rekrytera en första omgång av ”Programchefer”, med expertis i nya teknologier, som ska kunna ge praktisk support till projekt. Utlysningen för denna rekrytering ligger nu uppe på kommissionens hemsida.

-     Den 18 mars tillkännagav EU-kommissionen även att ytterligare 68 nya företag och små-och medelstora företag valts ut för att få totalt 120 miljoner euro i finansiering under det existerande pilotprojektet för det Europeiska innovationsrådet. Dessa företag utvecklar bland annat blockhain-baserad betalteknik online, nya energieffektiva skärmar och lösningar för att hantera buller och oljud från trafiken.

Med tanke på den växande ekonomiska betydelsen av genombrytande innovation - och att kommissionen är nöjd med hur EIC fungerat under pilotfasen har EU-kommissionen föreslagit att lägga 10 miljarder euro till EIC under Horizon Europe, EU: s forskning och innovationsfinansieringsprogram 2021–2027.

 

Läs mer om finansieringen av Europeiska Innovationsrådet.

 

/Clara Lundén

För att kunna hålla jämna steg med den globala utvecklingen inom teknologi och säkerställa att Europa är konkurrenskraftiga inom teknologisektorn vill EU-kommissionen skapa ett Europeiskt innovationsråd (EIC) som ska hjälpa Europas vetenskapliga upptäckter att transformeras till företag som snabbt kan ta sig ut på marknaden.

Pilot-fasen av uppbyggnationen av det Europeiska innovationsrådet inleddes redan 2017 när EU-kommissionen påbörjade en antagningsprocess med öppna ansökningar och intervjuer med anledning att finansiera Europas mest innovativa nya företag och små- och mellanstora företag. Sedan dess har 1276 innovationsprojekt finansierats av EU för sammanlagt 730 miljoner euro.

Viktiga steg för EIC de närmaste två åren innan nästa långtidsbudget 2021-2027 tar vid

-          Över 2 miljarder euro ska bidra till finansiering under 2019-2020 som ska stötta hela innovativa kedjan, från avancerade teknologier från forskningsbasen (länk: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047826;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState) till att stötta nystartade och små- och medelstora företag så att dessa kan växa till ett stadie där de attraherar privata investeringar. Under detta så kallade ”accelerator-stöd” kommer företag kunna söka upp till 15 miljoner euro i finansiering.

-          EU-kommissionen kommer att utse 15–20 innovationsledare till en Europeiska innovationsrådets rådgivande kommitté som ska överse det Europeiska innovationsrådet- pilotprojektet, förbereda EIC för framtiden och för att lyfta och främja EIC globalt

-          EU-kommissionen kommer att rekrytera en första omgång av ”Programchefer”, med expertis i nya teknologier, som ska kunna ge praktisk support till projekt. Utlysningen (LÄNK) för denna rekrytering ligger nu uppe på  kommissionens hemsida.

-          Den 18 mars tillkännagav EU-kommissionen även att ytterligare 68 nya företag och små-och medelstora företag valts ut för att få totalt 120 miljoner euro i finansiering under det existerande pilotprojektet för det Europeiska innovationsrådet. Dessa företag utvecklar bland annat blockhain-baserad betalteknik online, nya energieffektiva skärmar och lösningar för att hantera buller och oljud från trafiken.

25 Mar 2019 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information