EU-kommissionens utlysning inom European Social Economy Regions organisera ett socialt ekonomievent och ingå i europeiskt nätverk

EU-kommissionens initiativ European Social Economy Regions syftar till att samla beslutsfattare på lokal och regional nivå, sociala ekonomiföretag och sociala innovatörer för att skapa ett nätverk och marknadsföra betydelsen av och fördelarna med en social ekonomi. Pågående utlysning riktar sig till regioner som erbjuds möjligheten skicka in en ansökan om att anordna ett regionalt eller lokalt evenemang och därigenom delta i nätverket. Sista dag att ansöka är 31 januari 2019.

En social ekonomi innebär att en betydande del av Europas ekonomi är avsedd att generera vinst för andra än investerare eller ägare. Den sociala ekonomin omfattar kooperativ, ömsesidiga föreningar, ideella föreningar, stiftelser och sociala företag. Dessa aktörer driver ett stort antal kommersiella aktiviteter, tillhandahåller ett brett utbud av produkter och tjänster över hela den europeiska inre marknaden och genererar miljontals arbetstillfällen.

Nätverket European Social Economy Regions (ESER)

EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknad, industri, entreprenörskap och små- och medelstora företag (DG GROW) har en ny utlysning för regioner att ingå i nätverket European Social Economy Regions (ESER) 2019.

Under 2018 pågick en lyckad pilot för ESER som lockade 32 olika europeiska regioner som därefter efterfrågade att fortsätta samarbetet. Alla offentliga, regionala eller lokala organisationer med intresse för social ekonomi som inte varit aktiva i piloten 2018 är nu välkomna att lämna in en ansökan med ett förslag om att organisera ett regionalt eller lokalt evenemang i nära samarbete med regionala och lokala aktörer.

Målet med European Social Economy Regions är att bygga ett effektivt nätverk av sociala ekonomiföretag och sociala innovatörer som tillsammans kan öka medvetenheten om den sociala ekonomin på regional och lokal nivå och samtidigt informera beslutsfattare, på respektive nivå, vilka möjligheter som finns och hur de kan ta del av stöd från EU. Initiativet ska samla beslutsfattare på lokal och regional nivå, sociala ekonomiföretag och sociala innovatörer för att marknadsföra betydelsen och fördelarna med social ekonomi.

EU-kommissionen väljer ut regionala och lokala event baserat på en geografisk balans bland ansökningarna. Resultatet av regionernas arbete kommer att presenteras under European Week of Regions and Cities i Bryssel 2019.

Deadline för regioner att ansöka om att ingå i European Social Economy Regions är den 31/1 2019. Ansökan ska rymmas på en A4-sida.

Läs hela utlysningen här 

Kontakta DG Grow Social Economy Team för mer information: GROW-SOCIAL-ENTERPRISE@ec.europe.er

/Michaela Wikdahl

10 Jan 2019 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information