EU och digitalisering – en het potatis

Digitalisering och digital ekonomi står högt på EU:s agenda. EU-kommissionen genomför årligen olika evenemang som främjar just digitalisering, där experter, politiker och företag möts. En av dessa inträffade den femte juni i Bryssel under Digital Cities Challenge där städers utmaningar och möjligheter för att bland annat skapa konkurrenskraftig digitalisering och bättre tillgång till uppkoppling diskuterades. Därtill publicerade EU-kommissionen nyligen sin årliga mätning inom digital ekonomi och socialt index för 2018, vilken vittnar om stora skillnader inom EU men där Sverige hamnar på topplacering. EU-kommissionen är tydlig med att EU behöver ökade nationella satsningar för ökad konkurrenskraft och ökade satsningar för jämlikhet mellan kvinnor och män för att nå ytterligare framsteg i den digitala europeiska ekonomin.

Digital Cities Challenge – digital övergång för Europas städer

Vid Digital Cities Challenge hyllade EU-kommissionens generaldirektör för inre marknad, industri och entreprenörskap, Timo Pesonen, EU:s städers framsteg i övergången till digitalisering men betonade samtidigt att EU inför framtiden behöver fundera över vad som har fungerat mindre bra och lära från misstagen.

Andra kloka ord som dryftades var exempelvis att städer och kommuner borde samarbeta i högre grad via olika digitala plattformar eftersom detta skulle bidra till mer innovativa lösningar och tillgängliggöra medborgares data. Inom ramen för stadsplanering kunde detta öppna upp för feedback för stadsförvaltningar i Europa. Vikten av att få med städernas medborgare vid övergången till en ökad digitalisering blir också viktigt där digitalisering bör uppstå från medborgares behov, inte från teknisk utveckling.

Sverige hamnar på plats nummer två i digital ekonomi och socialt index för 2018

EU-kommissionen presenterade den 11 juni sin årliga rapport inom digital ekonomi och socialt index, vilket är en mätning av EU:s övergripande digitala prestanda och digital konkurrens.

Sverige står sig för 2018 återigen högt, från en tredjeplats 2017 till en andraplats. Bland annat framkommer att bredbandstillgänglighet och offentliga tjänster har ökat i jämförelse med tidigare år, men vissa utmaningar kvarstår.

Bild: EU-kommissionens presshemsida 2019.

Något som EU-kommissionen lyfter fram som problematiskt är att ingen av de största ekonomierna bland EU:s medlemsländer befinner sig bland topplaceringarna, vilket enligt EU-kommissionen behövs för EU:s digitala konkurrenskraft. Riktade nationella investeringar och politiska satsningar för ökad digitalisering kan enligt EU-kommissionen få en betydande inverkan mot denna riktning.

Stort problem med ojämlikhet mellan kvinnor och män

Finland, Sverige, Luxemburg och Danmark hamnar på topplaceringar kring kvinnors deltagande inom digital ekonomi, dock pekar EU-kommissionen på att det råder stor ojämlikhet mellan kvinnor och män. Exempelvis representeras endast 17 % av kvinnorna inom yrken som är relaterade till Informations och kommunikationsteknik (IKT), där löneskillnaden även skiljer sig i hög grad. EU-kommissionen vill således se ökade satsningar för jämlikhet inom den digitala ekonomin.

Detta i linje med Ministerrådets deklarationer om att främja kvinnors deltagande inom IT-branschen, vilket undertecknades tidigare under våren 2019. Läs North Swedens artikel här.

Läs EU-kommissionens rapport om digital ekonomi och socialt index här.

/Hannes Wigerfelt

14 Jun 2019 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling, turism och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Julia Hanson

Mer information