EU-parlamentet vill trefaldigt öka satsningar för Erasmus+ i kommande EU-budget 2021–2027

EU:s budget för utbytesprogrammet Erasmus+ är under förhandling mellan EU-parlamentet och Ministerrådet. Ett förslag om en trefaldigt ökad budget röstades fram av EU-parlamentet den 28 mars i relation till EU-kommissionens första förslag. Därtill vill EU-parlamentet se en bättre inkludering av personer från olika yrkeskategorier samt olika socioekonomiska bakgrunder. EU-parlamentets ståndpunkter står nu klara varvid förhandlingar med Europeiska unionens råd väntar efter EU-valet innan följderna blir kännbara.

North Sweden publicerade tidigare i år en artikel om Erasmus+ programmets framgångar och EU-kommissionens förslag på ökade budgetanslag i den kommandet EU-budgeten för tidsperioden 2021–2027. I EU-kommissionens förslag skulle den nya budgeten bland annat få en tillökning med en dubblerad summa av den nuvarande budgeten till 30 miljarder euro. Läs artikeln här.

Europaparlamentet vill öka Erasmus+ budget trefaldigt

Efter att Europaparlamentet röstat om EU-kommissionens förslag den 28 mars står det klart att en stor majoritet av ledamöterna vill se en ytterligare ökning av budgeten till en tre gånger så stor summa som budgeten under nuvarande budgetperioden för perioden 2021-2027. Det var 527 parlamentsledamöter som röstade för, 30 emot med 48 nedlagda röster. 

Efterfrågar ramverk som inkluderar socioekonomiskt missgynnade grupper

“Our aim is to make the new Erasmus+ programme more user-friendly and inclusive, accessible and fair for all groups of young people and adults, regardless of their economic situation and other circumstances”, sade Europaparlamentets Erasmus+ rapportör Milan ZVER (EPP), under sammanträdesdebatten.

Europaparlamentet föreslår att EU-kommissionen och de nationella Erasmus-agenturerna ska arbeta fram ett ramverk som inkluderar fler personer från socioekonomiskt missgynnade förhållanden. Därtill har kommissionen på uppdrag av Europaparlamentet till år 2021 på sig att arbeta fram ett utkast till ett sådant ramverk. Likaså vill Europaparlamentet förändra den inrotade föreställningen om att Erasmus+ enbart riktar sig mot högskolestudenter, varvid man föreslår att programmet ska inkludera ett bredare spann av utbytesmöjligheter. Exempelvis till förmån för förskolepersonal, musikengagerade personer och idrottsverksamma personer som inte är inskrivna i högskolor.

Vad händer härnäst?

Europeiska unionens råd (även kallat ministerrådet i EU-lingo) kommer att inleda slutförhandlingar om Erasmus+ budgetförslaget med nästa Europaparlament efter att en ny konstellation EU-parlamentariker valts in i maj i år.

/Hannes Wigerfelt

Läs Europaparlamentets pressmeddelande från plenumsammanträdet här.

10 Apr 2019 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling, turism och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Julia Hanson

Mer information