EU-satsning för att minska matsvinn: Lanserat feedbacktjänst

EU arbetar för att göra Europa och världen mer hållbar. Ett av fokusområdena är att arbeta för att uppnå en hållbar livsmedelskedja, där matsvinn spelar en central roll. Hur mycket matsvinn genereras det på exempelvis gårdar, fabriker, affärer, restauranger och i hushåll? EU-kommissionen vill bistå medlemsländer att sammanställa detta för att tillsammans arbeta för att halvera matsvinnet i enlighet med mål 12 i FN:s 17 hållbarhetsmål för år 2030. Därför har EU-kommissionen öppnat en feedback-tjänst för organisationer och medborgare att dela med sig av sina erfarenheter som en del av EU-plattformen för matsvinn (FLW).

Att slösa mat är inte enbart etiskt och ekonomiskt ohållbart utan bidrar även till att utarma miljöns begränsade resurser, enligt EU-kommissionen. Årligen genereras cirka 88 miljoner ton matavfall runtom bland EU:s medlemsländer och den beräknade kostnaden av detta landar på 143 miljarder Euro. Matsvinn självt står för 8 % av EU:s samlade klimatpåverkan, enligt EU:s utvärdering Fusion från 2016.

Halvera matsvinnet till 2030

Inom ramen för de globala hållbarhetsmålen som sträcker sig till år 2030, i enlighet med särskilda mål därom om ansvarsfull konsumtion och produktion, är EU-kommissionens huvudsakliga mål att halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet samt att minska matvinnet längs hela livsmedelskedjan och skördeförluster.

EU-kommissionär Vytenis Andriukaitis, med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet, talar kritiskt om matsvinn inför Fusion-utvärderingens plattformsmöte. "När jag var barn var det ett stort moraliskt brott att slänga någon mat. Om jag så hade slängt en pytteliten bit mat hade jag inte vågat kolla min mor i ögonen. För mig är idag matsvinn det största problemet med konsumism, som är starkt rotat i vårt samhälle. Därför krävs det att alla i livsmedelskedjan arbetar tillsammans för att minska matsvinn”, enligt Andriukaitis.

Feedback-mekanism om matsvinn för alla EU-medborgare

För att komma till bukt med denna utmaning vill EU räkna ut hur mycket matsvinn som genereras i de olika medlemsstaterna genom att kvantifiera varje steg i livsmedelskedjan. Därför har EU-kommissionen, inom ramen för EU:s plattform för matsvinn (FLW), öppnat en tjänst som tillhandahåller feedback kring just matsvinn från EU:s organisationer och medborgare, en funktion som är tillgänglig till och med den 4 april 2019.

Genom att minska förluster av mat och avfall för att uppnå hållbarhetsmålen kan EU också stödja kampen mot klimatförändring, spara näringsrik mat som kan omfördelas för att utrota hunger (ungefär 43 miljoner människor i EU har inte råd med en kvalitetsmat varje andra dag) samt att spara pengar för bönder, företag och hushåll, menar EU-kommissionen.

För att dela med sig av feedback om matsvinn till EU-kommissionens nationella uträkningar, klicka här.

Läs mer om EU:s plattform för matsvinn (FLW) här.

Läs EU:s utvärdering samt rekommenderade riktlinjer FUSION för att minska matsvinn här

/Hannes Wigerfelt

18 Mar 2019 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information