EU Sustainable energy Week 2019

EU Sustainable energy Week är EU-kommissionens stora årliga hållbarhetsevenemang som i år arrangerades den 17-20 juni i Bryssel. Evenemanget samlade offentliga myndigheter, företag, icke-statliga organisationer och konsumenter för att främja initiativ och god praxis i syfte att spara energi och övergång till förnybara energikällor för ren, säker och effektiv energi. I årets upplaga var temat ”att forma Europas energi för framtiden” och hade 90 olika sessioner och 4000 deltagare. En av höjdpunkterna var att EU-kommissionen antog rekommendationer för integrerad nationella energi och klimatplaner för perioden 2021-2030, i enlighet med Parismålen.

Öppningsanförandet för EU Sustainable Week 2019 stod Miguel Arias Cañete, EU-kommissionär med ansvar för klimatåtgärder och energi för. Han betonade bland annat att övergången mot en hållbar energi är av yttersta vikt och att denna måste påskyndas.

Miguel Arias Cañete vid öppningsanförandet. Bild: EUSEW

Prisutdelning till innovativa och hållbara energiprojekt

Under evenemanget delades även EU:s hållbara energipriser ut till innovativa och hållbara energiprojekt runtom i Europa. I kategorin Ledarskap tog den spanska byn Avià hem priset, med motiveringen ”a village living the sustainable dream”. Byn lyckades uppnå 2030-parismålen på tre år, där framgångsreceptet, som kommunföreträdare menade är replikerbart även på andra platser, förklarades som att kommunens besparingar investeras direkt till byns medborgare. Detta exempelvis i form av subventionerad grön energi och skattelättnader för elbilar.

EU-kommissionen antog rekommendationer för integrerad nationella energi och klimatplaner

Yvon Slingenberg, direktör för generaldirektoratet för klimataktion vid EU-kommissionen, presenterade EU-kommissionens rekommendationer för integrerad nationella energi och klimatplaner för perioden 2021-2030, i enlighet med Parismålen.

I bedömningen framkommer det att de nationella planerna redan utgör betydande ansträngningar mot hållbar energi men pekar på flera områden där det finns utrymme för förbättringar. Särskilt när det gäller målinriktad och individualiserad politik för att säkerställa klimatneutralitet inom ramen för 2030-målen lyfts fram som eftersatt.

- Today is the day that the Commission College adopted recommendations on the integrated national energy and climate plans for 2021-2030, so this is also the start of a more in-depth discussion with the sector. We don’t pretend to have the silver bullet, but let’s discuss together how we get there, sade Yvon Slingenberg vid sin presentation.

Lämna policydiskussioner och fokusera på marknadsimplementering

Under sessionen ”Rollen av låg koldioxidbränsle för att leva upp till parisavtalet” diskuterades den aktuella frågan om hur Europa kan minska koldioxidbränsle. David Chiaramonti, professor vid Florens universitet, berättade om möjligheterna inom Bioenergi, och lyfte fram den stora potential detta har, att det behöver ske ett skifte från att endast fokusera på bioenergi inom transport (på vägar, luft och hav) och istället använda detta inom andra sektorer också, såsom vid husbyggande.

Vidare efterlyser Chiaramonti kreativare skatter som följer hållbara och tydliga policys, och menade att Europa behöver gå vidare från policydiskussioner till att fokusera på marknadsimplementering.

Läs mer om evenemangets olika sessioner här.

/Hannes Wigerfelt

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Maria Larsson

Mer information