EU:s stats- och regeringschefers toppmöte i Sibiu om EU:s framtid

Den 9 maj samlades EU:s stats- och regeringschefer vid ett informellt EU-toppmöte i Sibiu i Rumänien. Höjdpunkten för mötet gällde EU:s framtida strategiska planer för perioden 2019-2024, vilket proklamerades genom tio åtaganden för att göra EU starkare och mer enat. Under framtidsmötet lyftes även den omdebatterade frågan kring tillsättningen av tjänsten till EU:s toppkandidat, det vill säga EU-kommissionens ordförande, som kommer att sätta igång efter EU-valet den 26 maj.

EU:s stats- och regeringschefer samlades för ett informellt möte i Europeiska Rådet (även kallat EU-toppmötet) i Sibiu i Europeiska rådets ordförandeland Rumänien. På agendan stod EU:s strategiska planer gällande perioden 2019-2024. Mötet mynnade ut i Sibiuförklaringen:

-Vi bekräftar vår uppfattning att vi är starkare tillsammans i dagens oroliga och utmanande värld. Vi inser att vi som ledare har ett ansvar att göra vår union starkare och vår framtid ljusare, samtidigt som vi är medvetna om andra europeiska staters europeiska perspektiv, sade Europeiska rådets ordförande Donald Tusk.

Vidare åtog sig stats- och regeringscheferna under toppmötet att följa tio åtaganden för att göra EU starkare och framtiden ljusare, vilka bland annat handlade om att Europa ska stå enat, värna om demokrati och rättsstatsprinciper och att skapa en hållbar framtid. Läs åtagandena i Sibiuförklaringen här. 

Oenighet kring hur ordförande till EU-kommissionen skall tillsättas

Något som vidare uppmärksammades under mötet i Sibiu var det omdebatterade systemet kring valet av EU:s så kallade toppkandidater, exempelvis av EU-kommissionens ordförande. Det nuvarande systemet, även kallat spitzenkandidatsystemet, innebär att respektive partigrupp i Europaparlamentet lyfter fram en kandidat som är tänkt att efterträda Jean-Claude Juncker som EU-kommissionens ordförande. Många anser att kandidaten från den störa partigruppen ska få jobbet, medan andra är mer kritiska till detta system.

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk, som kommer att leda förhandlingarna av de nya topptjänsterna, uttryckte till nyhetsbyrån AFP efter mötet att han inte tänker vänta i tre månader för att nå konsensus kring tillsättningen av dessa.

Vad händer härnäst

Ledarna kom överens om att mötas informellt igen den 28 maj i Bryssel för att diskutera EU-valets resultat och därmed inleda nomineringsprocessen för de olika EU-institutionernas ledarposter, detta i linje med debatten kring spitzenkandidatsystemet. Därefter kommer den strategiska agendan som proklamerades vid mötet i Sibiu att fastslås vid det formella EU-toppmötet i juni.

/Hannes Wigerfelt  

20 Maj 2019 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling, turism och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Julia Hanson

Mer information