Fira Europadagen den 9 maj!

Den 9:e maj varje år firas Europadagen till minne av Schumandeklarationen som lades fram den 9 maj 1950 och vilken är grunden för det Europasamarbete vi ser idag. Den grundtanke om fred och ekonomiskt samarbete som Frankrikes dåvarande utrikesminister Robert Schuman tillsammans med den franska politikern Jean Monnet år 1950 presenterade för etablerandet av en Kol och Stålunion, som är grunden för dagens EU, har bidragit till en fredlig sammanhållning i unionen i snart 70 år och till minnet av det firas Europadagen årligen den 9:e maj. Årets tema handlar om att medverka i att bestämma EU:s framtid genom att använda sin röst i EU-valet.

Varje år den 9:e maj firas Europadagen runt om i Europa

EU:s grund och historia firas - Fred har varit och är receptet

Efter andra världskriget krävdes stora insatser för återuppbyggnad av Europa men även stora insatser för att säkerställa att krig på den europeiska kontinenten av samma omfattning som de två föregående världskrigen inte skulle kunna ske igen. EU:s grundande nationer kom fram till att en sammanslagning av stål- och kolproduktionen i en gemensam union skulle göra det omöjligt för de historiskt rivaliserade länderna Frankrike och Tyskland att starta krig mot varandra igen. Denna faktor samt aktualiserande av samarbete kring gemensamma ekonomiska intressen var tänkt att förena Europa genom högre levnadsstandard för dess befolkning. 1951, med ikraftträdande 1952, kunde en Kol och Stålunion (Kol och Stålgemenskapen) inrättas, som sedermera genom Romfördraget 1957 blev en del av Europeiska Ekonomiska Gemenskaperna, sedermera EG, Europeiska Gemenskapen, för att idag vara EU, den Europeiska Unionen.

Detta arbete pågår ännu idag och ser antagligen annorlunda ut med ett fastare samarbete mellan fler länder från vad Robert Schuman och Jean Monnet någonsin kunde föreställa sig när de dikterade ”Schumanplanen”. Vad som är realitet är dock att medlemsländerna i EU fortfarande bedriver samarbete kring unionens gemensamma framtid. De skiljaktigheter som tidigare eventuellt slutade i strid mellan forna EU-medlemsländer sker nu under fredliga förhållanden genom gemensamt beslutsfattande i Ministerrådet och Europaparlamentet. Europadagen inrättades år 1985 och har sedan dess firats årligen till minne av EU-samarbetets grundprinciper som utgörs av fred, sammanhållning samt högre levnadsstandard. 

I Bryssel firades Europadagen redan den 4 maj genom att EU-institutionerna höll öppet hus för allmänheten. Syftet var att berätta om vad EU-institutionerna arbetar med och vilka som är de viktigaste frågorna samt vad de gör för Europas invånare. I lördags kunde man därmed besöka institutionernas byggnader och delta i debatter eller följa med på guidade visningar. Idag den 9 maj håller EU-institutionerna i Luxembourg öppet och därefter i Strasbourg den 19 maj. 

Årets tema handlar om att medverka i utformningen av EU:s framtid - Rösta den 26 maj

I år handlar Europadagens tema om att välja sin framtid. Valet i Europaparlamentet den 26 maj är varje medborgares chans att göra ett uttalande om vem som ska fatta stora beslut som påverkar ens dagliga liv. Ge dig själv löftet om att använda din röst och ta ansvar för framtiden på thistimeimvoting.eu

Läs North Swedens artikel om varför det är viktigt att delta i Europaparlamentsvalet, eller det så kallade EU-valet, som hålls mellan den 23-26 maj runtom i EU (söndag 26 maj i Sverige). Där hittar du information om hur du effekt informerar dig inför valet och hur du röstar.

Den 8 maj började förtidsröstningen, läs mer på Valmyndighetens hemsida hur du går till väga om du vill förtidsrösta.

Läs mer på Europadirekt Norrbottens och Västerbottens hemsida för att få mer lokala nyheter. Västerbotten direkt anordnar en dialog den 10 maj med kommunalt folkvalda politiker, lärare och EU-ambassadörer i Skellefteå i Stadshusets entré klockan 11:30-13:30.

North Sweden önskar en fin Europadag och stämmer in i en hejarklack för årets tema!

08 Maj 2019 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling, turism och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Julia Hanson

Mer information