Inför EU-valet 26 maj

Söndag den 26 maj 2019 är det i Sverige dags att rösta för det parti och den politiska kandidat som ska representera dina intressen i Europaparlamentet (EP), en av EU:s två lagstiftande institutioner. Till Europaparlamentet väljs 751 folkvalda ledamöter inräknat Storbritannien. När Storbritannien lämnar är antalet satt till att bli 705. Antalet kandidater från varje medlemsland baseras på befolkningsmängd och antalet partiplatser baseras på partiets stöd nationellt sett. Sverige har 20 mandat som föreslås bli 21 efter Brexit. Under nuvarande mandatperiod delar 9 partier på dessa platser och fördelningen mellan partierna beror på hur det politiska stödet ser ut efter valet. Vi på North Sweden vill uppmuntra till deltagande i EU-valet och ger därför tips på var man kan inhämta nyttig information på ett effektivt sätt.

EU-valet 2019

I Sverige genomförs valet till EU-parlamentet den 26 maj. Valet pågår i EU mellan den 23 och 26 maj. Det är möjligt att enbart rösta på ett parti men man har även rätt att rösta på en politisk kandidat tillhörande partiet. Det är möjligt att rösta i förtid och förtidsröstningen startar 18 dagar innan valet.

Läs mer om Europaparlamentet och hur valet går till 

Läs mer om hur och var du röstar på Valmyndighetens hemsida

Läs mer om Europaparlamentets partipolitiska sammansättning

EU spelar roll för sina länder, regioner och medborgare

För Norra Sverige är EU viktigt. Ett exempel är att norra Sverige erhåller extra pengar från EU genom den så kallade sammanhållningspolitiken därför att vi är en glesbefolkad region. Genom sammanhållningspolitiken, som motsvarar en särskild post i EU:s budget, riktar EU extra finansiella medel till regioner som har specifika utmaningar i syfte att utjämna klyftor på EU-nivå och främja utveckling i hela unionen. Förutom EU-medel till regional utveckling har norra Sverige erhållit projektpengar till att utveckla bredband, transportvägar, innovation och turism – dessa är exempel på näringar som står sig starka tack vare EU:s stöd och möjligheter till samverkan över gränserna i våra regioner och med hela Europa.

Om vi zoomar ut och betraktar EU-samarbetet från ett nationellt perspektiv är det viktigt att rösta i EU-valet eftersom nationella och lokala politiska beslut i Sverige i hög grad påverkas av EU-lagstiftning och Europaparlamentet har en central roll för hur de besluten blir utifrån vilken politisk inriktning som valet ger. Exempel på hur Sverige drar nytta av EU är att vi tar del av en öppen marknad där svenska företag har hela EU som marknad utan att betala tullar för varor och tjänster gentemot det som är Sveriges viktigaste handelspartners och det gäller inte minst norra Sverige. Genom EU har varje EU-medborgare rätt att ta del av en likvärdig sjukvård ifall man befinner sig på en resa och behöver uppsöka sjukhus. Som konsument kan man förvänta sig att varor har en viss standard i hela unionen. Unga medborgare kan studera vid ett utländskt universitet i EU och få ekonomiskt stöd under tiden, därtill kan alla EU:s medborgare röra sig fritt utan visum och turista, bosätta sig eller arbeta i ett annat EU-land.

Till det kommer förstås det som är grunden för att EU en gång bildades och som blir väldigt tydligt för den som har möjlighet att följa EU:s arbete på nära håll; att bygga fredlig samverkan genom gemensamt beslutsfattande som tvingar länderna att sitta ned vid förhandlingsbordet för att hitta gemensamma lösningar. EU:s medlemsländer har sedan andra världskriget har haft fred med varandra, trots många olika slitningar under åren som annars hade kunnat ta sig andra uttryck, men istället underhållit en union präglad av öppenhet och fri rörlighet och gemensamt byggt upp möjligheter till den välfärd med sociala skydd som i mångt och mycket skiljer Europa från andra delar av världen.

EU behöver din demokratiska röst för att staka ut riktningen

EU har förstås sina fel och brister, men får samtidigt också oförskyllt utstå mycket spott och spe för sådant som inte beror av EU eller ens alltid är helt och fullt sant. Det finns många myter och missuppfattningar och i grund och botten blir EU vare sig mer eller mindre än vad de enskilda medlemsländerna gör det till och hur besluten i Europaparlamentet landar. Inte så sällan tar de enskilda regeringarna åt sig äran för det som är bra och lägger skulden på EU för det som är mindre bra, även när samma regering varit med och fattat beslutet i EU eller tvärtom inte gett EU de maktbefogenheter som hade krävts för att ta sig an problem som varje enskilt land idag inte mäktar med att hantera. Många gånger är EU inte minst en positiv kraft för regioner som norra Sverige, också i att kunna få stöd för satsningar från nationell nivå. Därför är det viktigt att ta reda på fakta och utifrån det göra sitt val. Det går att ha många olika synpunkter på EU och besluten i EU, precis som på nationell nivå, och överlag tycka det är bra eller dåligt med mer eller mindre samarbete mellan Europas länder och vad det får lov att kosta för det som det ger eller inte ger. Det är också det som Europaparlamentsvalet ytterst handlar om.

Inte minst handlar det om att använda sin demokratiska rätt som EU-medborgare genom att rösta. Europaparlamentet är medborgarnas direktvalda organ för att genom de valda parlamentarikerna företräda sin väljare i ett beslutsfattande där exempelvis utskottsmötena till skillnad från i den svenska Riksdagen är helt öppna och kan följas på plats eller via webbsändningar för den som så vill.  

Man behöver inte vara EU-expert för att rösta och det finns mycket information att söka. Ta gärna hjälp av föreslagna länkar för att införskaffa mer kunskap.

Läs på EU:s webbsida ”Vad EU gör för mig” med övergripande information om hur EU påverkar sina medborgares vardag 

Ta en titt på kampanjen ”Den här gången röstar jag”

SVT:s valkompass ger dig snabbt en överblick över partiernas ståndpunkter

För att ta reda på vilka politiska partier och även partikandidater som stämmer in med just dina personliga åsikter, kan du göra SVT:s valkompass som tar 5–15 minuter. Innan du svarar på varje fråga får du övergripande information om dess innehåll och de svenska partiernas ståndpunkt. Till sist får du en överblick över det parti samt partikandidater som i störst grad överensstämmer med dina politiska åsikter. Detta är vårt tips på hur man på ett effektivt sätt kan skapa sig en ökad uppfattning om hur man kan rösta.

Klicka här för att komma till SVT:s valkompass 

Varför inte testa dina EU-kunskaper i ett quiz? 

/Julia Hanson och Mikael Janson

24 Apr 2019 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling, turism och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Julia Hanson

Mer information