Internationella dagen i Härnösand där Region Västernorrland stod värd

Den 5:e september anordnades en internationell temadag för förtroendevalda i Region Västernorrland med internationella uppdrag. Både Mid Sweden European Office och North Sweden European Office fanns representerade på plats, som ett led i den pågående sammanläggningen av de båda Brysselkontoren, för att berätta om verksamheten inom de olika sakområdena.

Sedan ett flertal år tillbaka anordnar Region Västernorrland en temadag för förtroendevalda med internationella uppdrag. Årets upplaga gick av stapeln den 5 september i Regionens Hus i Härnösand och samlade ett tjugotal politiker kring diskussioner om det regionala utvecklingsarbetet som sker i våra olika internationella nätverk.

Glenn Nordlund, Regionstyrelsens ordförande och Jonny Lundin, Oppositionsråd, deltog och tog tillfället i akt att utifrån sina perspektiv berätta om arbetet som pågår inom nätverken Europaforum Norra Sverige (EFNS), Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) och Botniska korridoren (BK) men delade även med sig av sina erfarenheter från mandatperioden i Regionkommittén i Bryssel.

Många olika sakfrågor diskuterades under dagen. Lotta Rönström, Mid Sweden European Office, och John Kostet, North Sweden European Office, medverkade och presenterade arbetet inom såväl sammanhållningspolitiken som inom områdena transport och miljö/klimat. Det blev även ett bra tillfälle att informera om den sammanläggning av de två Europakontoren som inletts nu under hösten, med målet att ha ett samlat kontor för hela norra Sverige från årsskiftet.

Mot slutet av temadagen fördes ett lite bredare samtal kring hur man kan optimera erfarenhetsutbytet från arbetet i de olika nätverken och hur Region Västernorrlands påverkansarbete kan bli än mer effektivt framöver. Många viktiga inspel kom utifrån denna diskussion och de vävs nu in i det pågående utarbetandet av Region Västernorrlands internationella handlingsplan för år 2020.

/Lotta Rönström

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information