Kreativa Europa: EU-kommissionen främjar kulturarbetares arbete utomlands

EU-kommissionens pilotprojekt i-Portunus syftar till att skapa rörlighet över nationsgränser för konstnärer och kulturarbetare i Europa. Med en budget på 1 miljon euro under 2019 har i-Portunus finansierat utomlandsvistelser med syftet för kulturarbetare att utvecklas professionellt. 343 stycken konstnärer och kulturarbetare från 36 EU-länder har tagit del av EU-medlen. För programperioden 2021–2027 kommer samma typ av rörlighetsprogram vara en permanent åtgärd för Kreativa Europaprogrammet

I maj 2018 publicerade EU-kommissionen sitt strategiska ramverk ”A new European Agenda for Culture” som syftar till att utnyttja kulturens fulla potential för att bygga en mer inkluderande och rättvisare union som stöder innovation, kreativitet, hållbara jobb och tillväxt. Agendan föreslår 25 prioriterade åtgärder där av av dem är att” uppmuntra rörlighet för yrkesverksamma inom kultur- och kreativa sektorer”.

Pilotprojektet i- Portunus

EU-kommissionen har framgångsrikt testat ett system för att främja rörligheten för konstnärer och kulturentreprenörer i EU genom pilotprojektet i-Portunus. Pilotprojekt finansieras av EU:s Kreativa Europaprogram och är EU:s första finansierade mobilitetsprogram för konstnärer och kulturföretag. Pilotprojektet är ett resultat av den nya europeiska strategin ”A new European Agenda for Culture” som antogs 2018.

Med en budget på 1 miljon euro under 2019 finansierade i-Portunus 343 konstnärer och kulturentreprenörer från 36 länder för att tillbringa en period motsvarande 15 till 85 dagar utomlands för att utveckla sin profession. Tibor Navracsics, EU-kommissionär för generaldirektoratet ECA (utbildning, ungdom, idrott och kultur) har kommenterat projektet.

”Jag är stolt över att ha lanserat det första EU-finansierade projektet någonsin som hjälper konstnärer och kulturentreprenörer att få erfarenheter utomlands och bygga nya partnerskap med andra skapare över gränserna. Detta är nyckeln till att öka innovation och konkurrenskraft i Europas kulturella och kreativa sektorer som har en viktig roll att spela i våra ekonomier och samhällen.”

Nästa steg

Pilotprojektet startade i januari och kommer att pågå fram till februari 2020 då konsortiet kommer att lägga fram sin utvärdering och sina politiska rekommendationer. Den 15 och 16 oktober hölls en konferens i Bryssel för att diskutera hur projektet kan fortsätta att utvecklas i framtiden. Konferensen samlade några av de entreprenörer som deltagit i pilotprojektet samt andra viktiga aktörer som representerar sektorer inom musik, teater, dans, festivaler och litteratur samt nationella och internationella kulturinstitut som European Culture Foundation. Responsen från deltagarna och kultursektorerna har varit positiv. Resultaten från samtliga projekt samt diskussioner från konferensen kommer ligga till grund för de rekommendationer som berörda parter kommer lägga fram till EU-kommissionen i slutet av projekten.

Från EU-kommissionens sida har kommunicerats att man inför 2020 vill investera ytterligare 1,5 miljoner euro i två liknande rörlighetsprojekt. Det är för sent att ansöka till att delta i den pågående utlysningen av i-Portunus men denna typ av rörlighetsprogram kommer att bli en permanent del av Kreativa Europaprogrammet under 2021–2027.

/Linnea Andersson

Läs mer om pilotprojektet i-Portunus 

Läs mer om Kreativa Europa

Läs hela pressmeddelandet här

 

31 Okt 2019 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling, turism och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Julia Hanson

Mer information