Lanserade projektutlysningar för 2019 inom EU:s klimatprogram LIFE

EU-kommissionen har i april lanserat projektutlysningar för en rad olika kategorier inom LIFE - EU:s program för finansiering för projekt inom miljö och klimatåtgärder för året 2019. Projekten ska kopplas till något av LIFE:s underprogram: miljöprogrammet, klimatåtgärder-programmet eller programmet för driftsbidrag till icke-statliga organisationer. Ansökan för projekten har öppnat eller ska öppnas under april och deadline ligger i juni eller september senare i år.

Finansiering för projekt inom miljö och klimatåtgärder

Under april öppnar EU-kommissionen upp för förslag för flera olika projekt under LIFE-programmet – EU:s program för finansiering av projekt inom miljö och klimatåtgärder. Projekten inom denna utlysning ska röra en av tre underprogram: miljöprogrammet, klimatåtgärder-programmet eller programmet för driftsbidrag till icke-statliga organisationer. Vad gäller de första två underprogrammen, miljö och klimatåtgärder, kan alla som är registrerade i EU ansöka. Detta kan vara någon form av statligt organ, exempelvis lokala regeringar eller nationella administrationer. Det kan även vara privata kommersiella organisationer eller en privat icke-kommersiell organisation (exempelvis icke-statliga organisationer).

Både underprogrammet för miljö och underprogrammet för klimatåtgärder har flera olika kategorier för projekt med olika krav och olika möjligheter till finansiering, samt olika deadlines. Se hela listan här.

Informationsdag om LIFE-utlysningar den 30 april i Bryssel

Den 30 april kommer det hållas en informationsdag om utlysningen inom LIFE 2019 i Bryssel. Evenemanget är öppet för alla potentiellt intresserade att ansöka om finansiering inom grön teknologi, naturskydd och klimatåtgärder.  Bland annat kommer informationen beröra signifikanta förändringar i årets utlysning jämfört med tidigare år.

Se mer om informationsdagen om utlysningen inom LIFE 2019 här.

Anmäl dig här.

Driftstöd för icke-statliga organisationer

Icke-statliga organisationer har möjligheten att söka finansiering från underprogrammen för miljö och klimatåtgärder, men de har även möjlighet att söka driftbidrag under ett tredje underprogram till LIFE. För att en icke-statlig organisation ska vara berättigad för dessa bidrag måste de vara engagerade i utveckling som är för hela EU:s bästa, är primärt aktiva inom miljö och klimatåtgärder och är involverade i utvecklingen, implementeringen och genomförandet av EU-policys och legislativa processer. En icke-statlig organisation kan finansieras med max 700 000 euro och max 60% av totala kostnader.

Ansökan för driftstöd öppnade den 14 mars och är öppen till 3 juni 2019.

För att kunna få driftstöd måste den icke-statliga organisationer även uppfylla vissa kriterier. Hela listan med kriterier hittar du här.
Den 21 mars hölls en informationsdag om utlysningen för driftstöd inom LIFE. Se hela videon från eventet här.
Läs mer om projekten här.
Se mer information, krav och ansökningsbeskrivningar för samtliga projekt här.

/Clara Lundén

09 Apr 2019 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information