Ny EU-förordning begränsar mängden transfett i livsmedel, syfte att motverka hjärtsjukdomar

EU antog den 24 april en ny förordning som begränsar mängden av industriellt producerat fett i alla livsmedel som säljs till EU:s konsumenter. Begränsningen gäller en maxgräns på två gram industriellt producerat fett, transfett, per 100 gram fett i livsmedel. Livsmedel har till 1 april 2021 på sig att efterfölja förordningen för att undvika ett eventuellt livsmedelsförbud.

Transfetter är en särskild typ av fetter som kan produceras industriellt som delvis hydrerade oljor. Transfetter kan också vara naturligt förekommande i fett hos kor, får eller getter, som i kött eller mejeriprodukter. EU-kommissionen startade undersökningar 2015 för att utreda andel transfetter i EU-livsmedel och kom här fram till att det idag finns livsmedel med en mycket hög andel transfett, vilket är den bakomliggande orsaken till den nya förordningen.

Hjärtsjukdomar är den främsta orsaken till dödsfall för EU-medborgare och genom ett högt intag av transfetter ökas risken för att drabbas av hjärtsjukdom. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet drog därför slutsatsen att intaget av transfetter bör vara så lågt som möjligt för att motverka risken för hjärtsjukdomar.

Förordningen kommer kraftigt att begränsa mängden transfett

En maxgräns för transfett kommer att införas för livsmedel som är avsett för slutkonsumenten och för leverans till detaljhandeln, med 2 gram per 100 gram fett. Däremot ska det råda undantag för transfett som förekommer naturligt i fett av animaliskt ursprung.

I förordningen tillkommer även krav att företagen som producerar och säljer livsmedelsprodukterna tydligt redogör för innehållet av transfetthalt.

Livsmedel som inte överensstämmer kan fortsätta att säljas på marknaden till och med den 1 april 2021, då de nya kraven träder i kraft.

Läs mer om regleringen av transfett här. 

/Hannes Wigerfelt

06 Maj 2019 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling, turism och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Julia Hanson

Mer information