Ny fond med start 2020 riktas enbart mot innovation som ska reducera koldioxidutsläpp

Den 26 februari kommunicerade EU-kommissionen lanseringen om en ny innovationsfond med start 2020. Fonden motsvarar ett investeringsprogram med finansiering för 10 miljarder euro till tvärsektoriella innovationer inom ramen för koldioxidsnål teknik och syftet är att öka tekniksektorers globala konkurrenskraft. Initiativet som är en åtgärd i linjen med EU:s klimatstrategi 2050 om en ”ren planet för alla” kommer att sammanbringa resurser från olika instanser till en sammanlagd summa av 10 miljarder euro.

Den 26 februari i år annonserade EU-kommissionen att de skulle lansera en ny innovationsfond - ett investeringsprogram med finansiering på mer än 10 miljarder euro till koldioxidsnål teknik inom flera olika sektorer, för att öka sektorernas globala konkurrenskraft. Innovativa klimatåtgärder har ett högt antal fördelar Européers för hälsa och välstånd, med omedelbara och påtagliga effekter på EU-medborgarnas liv – från skapandet av lokala gröna jobb och tillväxt, till energieffektiva hem som ger lägre energikostnader, renare luft, effektivare kollektivtrafiksystem i städer och säker tillgång till energi och andra resurser.

Syftet med innovationsfonden är att EU-kommissionen vill säkerställa att Europa ligger i topp när det kommer till nya högkvalitativa patent för ren energiteknik. Att ligga i framkant på detta område innebär en global konkurrensfördel för EU.

Innovationsfondens finansiering

Innovationsfonden kommer att sammanbringa resurser från olika instanser till en sammanlagd summa av cirka 10 miljarder euro, beroende på det så kallade koldioxidpriset. ”Koldioxidpriset” är den avgift företag måste betala för de koldioxidutsläppen de orsakar. Detta sker i form av att vissa tillåtelser för utsläpp säljs. Åtminstone 450 miljoner sådana tillåtelser kommer att säljas under ”EU Emissions Trading System Directive” under perioden 2020–2030 vilket i sin tur omvandlas till intäkter till Innovationsfonden. Utöver detta kommer de pengar från Innovationsfondens föregångare ”NER300-programmet”, som inte spenderades under programmet, att läggas till i innovationsfonden. Sammanlagt beräknas detta bidra med cirka 10 miljarder euro till Innovationsfondens budget.

Bakgrund

Den nya Innovationsfonden bygger på erfarenheter från NER300-programmet, det nuvarande EU-programmet som stödjer projekt som fångar in och förvarar koldioxid, samt ny teknologi inom förnybar energi. Innovationsfonden kommer att utöka räckvidden till att även omfatta energilagring och innovation i energitunga industrier samt täcka upp till 60% av de extra kapitalkostnaderna och driftkostnader länkade till innovation, i de utvalda projekten. Pengarna kommer att fördelas på ett flexibelt sätt, baserat på behoven hos de individuella projekten.

Prioriterade projekt

- Innovationsfonden kommer att fokusera på innovativa teknologier och större flaggskeppsprojekt med mervärdet att de kan medföra betydande minskningar av koldioxidutsläpp. Genom att att agera som medfinansiärer hoppas EU-kommissionen att främja innovation som är det första i sitt slag och annars skulle kunna bedömas som för riskfyllda för företag och entreprenörer att investera i helt på egen hand.  

- Fonden ska också stödja projekt som kombinerar innovativa lösningar för låga koldioxidutsläpp som leder reducerade utsläpp över flera sektorer, exempelvis genom industriell symbios eller innovation inom affärsmodeller.

- Fonden är även öppen för mindre projekt med total kostnad under 7,5 miljoner euro som kan dra nytta av förenklade ansöknings- och urvalsprocesser. 

Kriterier att tänka på vid framtida ansökan

Första utlysningen för projekt som finansieras av Innovationsfonden beräknas ske under 2020, och kommer att följas av regelbundna utlysningar fram till 2030. Mer detaljer om ansökningsprocessen kommer att finnas med i framtida utlysningar. Bestämt är emellertid att varje ansökan kommer att bedömas utifrån fem kriterier: effektivitet, innovation, hur långt projektplaneringen kommit, skalbarhet och kostnadseffektivitet.

Ansökningsprocessen har två steg:

  1. Uttryckt intresse, där den första bedömningen kommer vara angående projektets effektivitet, innovation och hur långt planeringen kommit. Projekt som endast möter förväntad nivå på de första två kriterierna kan ansöka om assistans i att utveckla projektet.
  2. Full ansökan, där projektet bedöms efter alla kriterier, inklusive skalbarhet och kostnadseffektivitet.

 

Läs mer om nya Innovationsfonden.

Läs mer om ansökan, kriterier och utlysningar.

 

/Clara Lundén

25 Mar 2019 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information