Öppen utlysning för civila samhällsprojekt: projektstöd motsvarande 150,000 euro

Assembly of European regions (AER) och EU-kommissionen vill öka medborgarnas intresse för EU och försöker därför involvera EU-medborgare i pågående debatterade frågor på EU-arenan. EU:s programmet ”Europe for Citizens Programme” har en pågående utlysning som välkomnar inkluderande civila EU-kunskapshöjande samhällsprojekt. Deadline är den 2 oktober 2019.

Genom EU-programmet ”Europe for Citizens Programme” som främja Europas medborgares gemensamma historia och värderingar ska unionens medborgare känna att de äger EU:s utveckling tillsammans. Den pågående utlysningen ”Measure Civil Projects” vänder sig direkt till EU:s medborgare.

Measure Civil Projects syftar till att öka EU-medborgarnas deltagande i politiska frågor på EU-arenan. Ett civilt samhällsprojekt ska därför stötta transnationella partnerskap och nätverk som involverar medborgare i europeiska policyprocesser. Projekten bör syfta till att uppmuntra till debatter eller andra inkluderande aktiviteter relaterade till Europe for Citizens- programmet.

Minst två av dessa aktiviteter måste finnas med i ett projekt:

- Stöttande av socialt engagemang eller solidaritet inom ramen för politiska frågor där det finns gemensamt intresse hos EU:s medborgare gällande ansvarsområden och rättigheter.

- Insamlande av medborgares politiska åsikter genom ett bottom-up-perspektiv och genom mediakunskap - exempelvis med fokus på användningen av sociala nätverk och webbsidor.

- Volontärarbete med aktiviteter som stöttar främjandet av solidaritet bland unionens medborgare.

Projektstöd motsvarar minst 150 000 euro och deadline är den 2 oktober 2019!

Mer information om utlysningen till Civila samhällsprojekt hittar du här. 

Läs mer om Europe for Citizens Programme här och dess programguide (för bidrag till insatser) på svenska här. 

/Julia Hanson

30 Apr 2019 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling, turism och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Julia Hanson

Mer information