Rymdaktivitet till nytta för Arktis

Den 29 november antog Ministerrådet ståndpunkter om rymdens betydelse för hållbar utvecklingen av den Arktiska regionen. De rymdbaserade systemen beskrivs som viktiga för bland annat forskning och övervakning av Arktis vilket möjliggör genomförandet av EU:s strategi för de arktiska områdena. Norra Sverige är redan erkänd som en stark aktör inom rymdforskning och infrastruktur för rymdaktivitet, och med detta ställningstagande framhålls även möjligheterna att nytta resurserna för utveckling av den Arktiska regionen.

Rymden växer i betydelse både för utvecklingen av industrin och för staters självständighet och möjligheter till forskning, övervakning och kommunikation. Norra Sverige befinner sig mitt i denna utveckling med starka universitet inom områden som atmosfärvetenskap och rymdteknik men även genom rymdverksamheten som bedrivs på Esrange i Kiruna genom tex. satellitövervakning och uppskjutning av sondraketer.    

Slutsatserna från Europeiska unionens råd, även kallat Ministerrådet, introducerar inte nya resurser men poängterar EU:s engagemang och nyttan av de befintliga och framtida rymdverksamheterna för utvecklingen av Arktis. Ministerrådet uppmanar till utökat samarbete mellan Europas institutioner för operativ rymdverksamhet: Global Navigation Satellite System Agency (GNSS)European Space Agency (ESA) och European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSATsamt andra enheter som kan uppmuntra till rymdsystem till förmån för Arktis.  

Slutsatserna antogs den 29 november av EU:s forskningsministrar och från Sveriges sida deltog Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. Frågan behandlades under sluttampen av det Finska ordförandeskapet i Ministerrådet, som efter årsskiftet lämnas över till Kroatien. Under samma möte antogs ytterligare en samling slutsatser om hållbar rymdekonomi där Ministerrådet poängterade betydelsen rymdteknik och aktivitet för andra sektorer så som digital transformation och klimatåtgärder.  

Ministrarna uppmanar även EU-kommissionen att uppdatera EU:s Arktiska strategi med hänsyn till möjligheterna som rymdaktivitet medför och med hänsyn till det ökade internationella intresset för rymden.  

Läs slutsatserna i sin helhet: 

/Niklas Johansson 

 

17 Dec 2019 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information