Serbisk stad utnämnd till EU:s ungdomshuvudstad 2019

Den serbiska staden Novi Sad har erhållit utmärkelsen European Youth Capital 2019. Andra europeiska städer som tävlade om samma utmärkelse var franska Amiens, engelska Manchester och italienska Perugia.

Serbiska Novi Sads kandidatur som präglades av mottot ”öppna dörrar” var en slags uppmaning till ungdomar att bli aktiva och engagera sig i sin egen utveckling och skapa sin egen självständighet.

European Youth Forum har skapat utmärkelsen

Titeln European Youth Capital delas ut av det europeiska ungdomsforumet European Youth Forum som är en organisation för det civila samhället. Utmärkelsen går till städer som visar det största engagemanget för aktivt ungdomsdeltagande, utveckling av ungdomspolitiken på lokal nivå och främjande av europeiska värderingar. Under ett år får den vinnande staden möjlighet att genom olika program visa sitt kulturella, sociala, politiska och ekonomiska liv samt delta i utvecklingsprogram för ungdomar.

Efter utmärkelsen var Novi Sad värd för europeiska ungdomsforumets generalförsamling den 22–24 november 2018. Evenemanget samlade över 250 ungdomsrepresentanter från hela Europa som utbytte erfarenheter och diskuterade politikområden för ungdomar och ungdomsorganisationer.

Läs mer här 

/Michaela Wikdahl

10 Jan 2019 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information