Är du 18 år? Ta chansen att resa i EU genom DiscoverEU!

Årets omgång av DiscoverEU möjliggör för cirka 20,000 18-åringar att erhålla ett resekort för att utforska EU. Unga européer från hela EU kan ansöka och antalet resekort kommer att delas ut proportionerligt mellan medlemsländerna.

Möjligheterna med DiscoverEU

Ungdomar som är 18 år får möjligheten att resa i Europa mellan 1 april och 31 oktober i max 30 dagar. Resandet ska helst göras på ett hållbart sätt först och främst med tåg men andra färdmedel så som buss eller färja med flera, är också tillåtna för att underlätta resor till alla EU:s regioner.

DiscoverEU-ungdomar får tillgång till information och hjälp i att planera sina resor och bjuds in att delta på DiscoverEU-träffar. På träffarna, utplacerade över hela Europa, behandlas ämnen som ett hållbart Europa, temat för 2020. Andra aktiviteter kan handla om volontärjobb eller hur man kan strukturera upp en miljövänlig reseplan.

Bakgrunden till resorna

EU-kommissionen startade DiscoverEU i juni 2018 tack vare ett förslag från Europaparlamentet. Genom de tre första ansökningsomgångarna har omkring 50,000 unga vuxna fått möjlighet att resa inom EU. Inför 2020 har Europaparlamentet satt åt sidan 25 miljoner euro till DiscoverEU.

EU-kommissionen menar att resorna stärker unga européer och ger dem möjlighet till att utveckla språkkunskaper, personlig utveckling och nya färdigheter. Resorna främjar kulturella kunskaper och ger unga vuxna möjligheten att knyta an till en europeisk identitet.

För drygt 60 % av alla tidigare deltagare hade resorna inte varit möjliga utan finansiering från EU. För många deltagare var det dessutom första gången de reste utan sina föräldrar eller vårdnadshavare. Nästa ansökningsperiod öppnar upp under våren 2020, läs mer om hur det går till i länkarna nedan.

/Signe Johansson

Läs mer om DiscoverEU och ansök senare i vår här.

 

 

 

28 Jan 2020 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information