Ansök för att delta vid European Youth Event 2020 i Strasbourg!

Vartannat år anordnar Europaparlamentet ett event i Strasbourg riktat till ungdomar från hela Europa. Syftet med årets upplaga European Youth Event 2020, EYE2020, är att ge ungdomarna en möjlighet att dela med sig av och forma sina idéer om Europas framtid kring initiativet ”The Future is Now”. Konferensen består av cirka 300 aktiviteter och pågår mellan 29–30 maj vid Europaparlamentet i Strasbourg.

Enligt Europaparlamentet finns ett stort intresse bland unga i hela EU att bidra och påverka politiska beslut, inspireras och träffa andra ungdomar från resten av Europa. EYE2020 är Europarlamentets initiativ att till möjliggöra detta. Under de två dagarna kommer man anordna två workshops som består av upp till 300 aktiviteter med olika teman. Läs mer om aktiviteterna här

Vem kan anmäla sig till European Youth Event?

Anmälan kan göras av grupper där minst tio individer mellan 16 och 30 år gamla deltar. Gruppledaren som gör anmälan måste vara minst 18 år. Deltagandet är gratis men ungdomarna måste själva stå för sina rese- och boendekostnader. Om detta låter intressant, skicka in en ansökan senast den 29 februari.

Mer information om EYE2020 hittar du här

Om du uppfyller kriterierna men saknar en grupp att anmäla dig tillsammans med kan du hitta resesällskap på Facebook-gruppen för EYE-vänner här

Du kan läsa mer om reglerna för deltagande här

/Ozan Yucel

 

10 Feb 2020 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information