Ansök till Regionkommitténs program för förtroendevalda politiker i Bryssel

Är du högst 40 år, vill träffa andra förtroendevalda politiker och få en inblick i Europeiska regionkommitténs arbete? Passa på att ansöka till Regionkommitténs Young Elected Politicians 2020 programme, YEP, där politiker från hela EU träffas vid ett antal tillfällen under 2020.

Programmet för unga förtroendevalda

Europeiska regionkommittén vill stötta unga politiker genom Programmet för unga förtroendevalda, Young Elected Politicians Programme, YEP. Programmet som riktar sig till politiker som inte är medlemmar i Regionkommittén erbjuder deltagarna en möjlighet att utvecklas och lära sig mer om det lokala och regionala arbetet som Regionkommittén bedriver kopplat till EU.

För att delta i YEP krävs att den ansökande väljer en av tre politiska frågor då evenemangen som äger rum på olika datum i Bryssel under 2020 baseras kring tre olika politiska ämnen som står högt på EU:s agenda. Det är också viktigt att den ansökande har möjlighet att delta vid de tillfällena som är planerade för respektive tema. Alla som deltar kommer att bjudas in till den Europeiska veckan för regioner och städer, European week of regions and cities, som äger rum i Bryssel den 12-15 oktober i Bryssel.

  • Sammanhållningspolitiken
  • Gröna Given
  • Europas framtid

Läs mer om de olika politiska huvudfrågorna samt viktiga datum för dessa, här. 

För att delta måste du:

  • Inneha ett demokratiskt mandat som en vald politiker på regional eller lokal nivå i ett av EU:s medlemsländer.
  • Inte vara mer än 40 år gammal vid ditt events första dag
  • Inte ha ett mandat hos Regionkommittén som ledamot eller liknande
  • Ha en god förståelse för engelska
  • Demonstrera kunskap och direkt engagemang till ditt valda tema
  • Fylla i och lämna in ansökan senast den 31 mars för alla teman. (Framflyttad deadline)

Genom att delta får du som ansöker möjlighet att byta erfarenheter med andra lokala och regionala politiker i ett nätverk med unga förtroendevalda politiker i EU från lokal, nationell och EU- nivå. Du erbjuds på så vis ett sätt att bredda din förståelse för EU:S arbete med lokala och regionala frågor. Du även möjlighet att delta i den europeiska policyprocessen.

Regionkommittén kommer att ersätta resekostnader och en ge en mindre ersättning för deltagandet. Valet av deltagare kommer att göras med hänsyn till att skapa en balans för könsfördelning, regional och lokal representation, politisk tillhörighet och nationalitet. De som blivit utvalda kommer att informeras i april eller i mitten av maj. Kom ihåg att tänka över din ansökan innan den första deadline den 5 mars!

/Signe Johansson

Läs om programmet här  

Här hittar du ansökan

 

 

21 Feb 2020 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information