Delta i samråd om EU:s ambition att bekämpa cancer

I EU:s arbetsprogram för 2020 lyfter EU-kommissionen fram en ambition att bekämpa cancer inkluderat i EU:s arbete med att främja den europeiska livsstilen. EU-kommissionen efterfrågar synpunkter från allmänheten och har därför öppnat ett samråd med deadline den 7 maj.

Bakgrund

Enligt EU-kommissionen drabbas 3.5 miljoner människor i EU av diagnosen cancer årligen medan 1.3 miljoner individer dör av sjukdomen varje år. EU har sedan länge arbetat för att motverka cancer. EU:s medlemsländer har implementerat restriktioner i syfte att hämma sjukdomen, exempelvis tobakslagar. Nyligen har EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterat en europeisk plan för att bekämpa cancer, att stötta medlemsländer och aktörer i att förbättra cancerkontroll och vård samt i syfte att reducera lidande orsakat av sjukdomen. EU-kommissionen vill förbättra vårdförfarandet för hela sjukdomsförloppet, med en början i bättre prevention och tidig diagnostisering till vård och livskvalité för patienter och överlevare.

Samrådet

Samrådet är riktat till privatpersoner, patienter, anhörigvårdare, vårdpersonal samt organisationer som arbetar med förebyggande åtgärder, diagnos, behandling, eftervård och forskning när det gäller cancer. EU-kommissionen efterfrågar synpunkter på nedanstående frågor och välkomnar alla intresserade att delta i samrådet via en enkät senast den 7e maj:

  • Förebyggande åtgärder, det enklaste och mest effektiva sättet att reducera cancer. Metoder kan vara tillgång till hälsosamma dieter och vaccin, reducering av miljöfaktorer så som luftföroreningar och kemikalier, samt forskning och ökad medvetenhet.
  • Tidig detektion och diagnos, detta kan ge en chans till ett bättre sjukdomsförlopp, och i åtgärder kan detta innebära större täckning av cancerscreeningar, fler digitala lösningar och tekniskt stöd till medlemsländer.
  • Behandling och vård, åtgärder kan vara att förbättra tillgång till behandlingar av hög kvalitet och tilltag av nya medel, tillgång och låg kostnad av essentiella mediciner, innovation och forskning.
  • Livskvalitet, åtgärder som ger det bästa livskvalitén till cancerpatienter, överlevare och vårdtagare kan inkludera professionell re-integration, motverka diskriminering, tillgång till palliativ vård och förflyttningar till bästa vården.

Syftet med samrådet är att låta EU:s medborgare bidra och göra sina röster hörda i arbetet med att hitta de bästa lösningarna mot cancer. Resultaten kommer att vara en del av EU:s fortsatta arbete. Utöver det offentliga samrådet är medlemsländerna och vissa utvalda aktörer utvalda för att konsulteras vidare. EU:s fullständiga plan mot att bekämpa cancer kommer att presenteras innan slutet av 2020.

/ Signe Johansson

Läs varför EU behöver en särskild plan för att bekämpa cancer, här.

Läs mer om EU:s historiska arbete mot cancer, här.

Läs mer om samrådet, här.

Ta del av enkäten, här.

06 Mar 2020 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information