Delta vid mötet Borgmästaravtalet 2020 för att påverka EU:s klimatpolitik

Den 4 mars kommer Covenant of Mayors for Climate & Energy, Borgmästaravtalet för klimat och energi, att hålla en ceremoni i Europaparlamentet för att blicka framåt mot 2030 och diskutera hur städer fortsatt kan arbeta med EU:s energi- och klimatmål för att nå klimatneutralitet 2050. Ceremonin är till för politiker eller representanter som arbetar med klimatfrågor på kommunal och regional nivå. Registrera dig senast den 23 februari!

Vad är Covenant of Mayors?

 Covenant of Mayors, CoM, är ett initiativ grundat av EU-kommissionen där lokala och regionala aktörer engagerar sig att implementera EU:s energi- och klimatmål genom en handlingsplan för hållbar energi inom två år efter signering av avtalet. Genom att anta Borgmästaravtalet visar städer prov på att de är med i omställningen mot ett mer hållbart samhälle, genom att minska sina koldioxidutsläpp och blir mer energi- och resurseffektiva. Genom att ansluta sig till Borgmästaravtalet får aktörer hjälp och stöd att på ett strategiskt sätt planera och följa upp energi- och klimatarbetet.

Borgmästaravtalet 2020

CoM arrangerar ceremonin med målsättningen att sammanstråla lokala och regionala aktörer som vill arbeta för att uppnå ett mer klimat- och energieffektivt samhälle. På agendan 4 mars är det under förmiddagen möte med initiativtagarna och möjlighet finns för lokala och regionala aktörer att underteckna Borgmästaravtalets åtaganden för 2030. Det kommer också pågå parallella sessioner med fokus på samarbete på olika nivåer, nya styrningsmodeller för att uppnå klimatneutralitet, integrerad stadsplanering och finansiering av övergången till klimatneutralitet. Under eftermiddagen kommer diskussion föras kring de deltagande städernas prestationer och ambitioner inom ramen för den Gröna given. EU-kommissionen kommer även att presentera nästa steg i denna gröna tillväxtstrategi.

Ceremonin riktar sig till EU:s medborgare, industri, civilsamhälle och europeiska, nationella, regionala och lokala myndigheter som kan bidra med synpunkter och information om hur de arbetar med klimatfrågor och därmed belysa bättre klimatåtgärder.

Städer i norra Sverige som signerat Borgmästaravtalet

 Norrbotten: Piteå, Luleå, Boden, Jokkmokk, Övertorneå, Älvsbyn och Arjeplog

Västerbotten: Lycksele, Umeå och Skellefteå

Jämtland Härjedalen: Östersund

Läs mer om Covenant of Mayors här

Du kan anmäla dig till eventet här. Deadline för registrering är den 23 februari!

/Ozan Yucel

10 Feb 2020 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information