Den 17 juni presenterade EU-kommissionen en ny vaccinstrategi

EU-kommissionen har presenterat en europeisk vaccinstrategi som ämnar snabba på utvecklingen och framtagandet av vacciner mot Covid-19. Genom strategin erhåller EU ett samlat tillvägagångssätt som bygger på ett mandat från medlemsländernas hälsoministrar.

Att ta fram vaccin är en komplex och långsam process. Med strategin vill EU-kommissionen snabba på utvecklingen så att säkra och effektiva vaccin kan produceras inom 12 till 18 månader. För att genomföra detta krävs fungerande avtal om förhandsköp med vaccinproducenter samt att lagstiftningsflexibilitet kan utnyttjas så att EU:s regelverk anpassas till de rådande brådskande omständigheterna.

Strategin har följande objektiv:

  • Att säkerställa kvalitet, säkerhet och effektivitet av vacciner
  • Att säkra tillgången till vacciner för medlemsländernas invånare
  • Att säkra en rättvistillgång till prisvärda vacciner så snabbt som möjligt.

Läs mer EU:s gemensamma vaccinstrategi här

/Julia Hanson

01 Jul 2020 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information