EU ämnar uppdatera Jämställdhetsstrategin 2020–2024

EU-kommissionens förslag på en uppdaterad strategi för ett fortsatt jämställdhetsarbete har lämnat samrådsfasen. Det innebär att ett antagande från EU-kommissionen förväntas. En jämställd union är en av de stora prioriteringarna för EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

Jämställdhetsstrategin

EU-kommissionens nuvarande ramverk för att främja jämställdhet, the Strategic Engagemang for Gender, antogs 2015 och gällde fram till slutet av 2019. Antagandet av den nya jämställdhetsstrategin i början av 2020 kommer enligt Kommissionen se till att det inte finns något glapp från EU:s gamla jämställdhetsstrategi till en ny jämställdhetsstrategi. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyens politiska huvudprinciper för Kommissionens arbete framåt inkluderar jämställdhet och blir därför en av huvudfrågorna under de kommande åren. Den 16 januari 2020 publicerade EU-kommissionen en färdplan för den nya strategin, nu väntar Kommissionens antagande under första kvartalet 2020.

Fokusområden för den nya strategin

Enligt EU-kommissionen ska strategin bidra till jämställdhetsarbetet genom att ta itu med:

  • Våld mot kvinnor
  • Lönetransparens och löneskillnader mellan könen
  • Jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser
  • Balans mellan arbete och fritid
  • Genusaspekter när det kommer till klimatfrågor och artificiell intelligens

Utgångspunkt

Initiativet tar sin utgångspunkt i EU-kommissionens undersökningar som visa att kvinnor och män inom EU, trots tidigare strategier, inte är jämställda vilket är problematisk och måste åtgärdas. Kommissionen lyfter fram statistik från 2019 Gender Equality Index (jämställdhetsindex) som mäster jämställdhet inom EU inom sex huvudområden och två bi-områden samt 31 olika indikatorer som representerar jämställdhet och utifrån det ger en poäng på en skala upp till 100. EU-kommissionen framhäver att EU får 67.4 utav 100 poäng samt att inget medlemsland får 100 poäng.

Dessutom, menar EU-kommissionen att jämställdhet och våld mot kvinnor är ett globalt problem där EU-kommissionen satsar på att vara ledande i att tackla ojämlikheter mellan könen för ett mer jämställt EU och menar att andra kommer följa i det som EU gör. Därför lägger Von der Leyens i Kommissionens uppdrag att framåt fokusera på jämställdhet i olika former samt uppmanar medlemsländerna att implementera den uppdaterade jämställdhetsstrategin.   

/ Signe Johansson

Läs mer om processen med den uppdaterade strategin, här. 

Läs mer om hur EU arbetar med jämställdhet mellan könen, här. 

Läs den årliga rapporten, senast 2019 års resultat, av EU:s jämställdhetsstrategi, här. 

 

26 Feb 2020 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information