EU föreslår nya däckmärkningar för att minska utsläppen

EU:s mål är att unionens växthusläpp ska minska med minst 40 procent till 2030 i enlighet med Parisavtalet. Enligt EU ska de nya reglerna av däckmärkningar göra det enklare för konsumenter att välja däck utifrån bränsleeffektivitet, våtgrepp och ljudnivå, vilket ska reducera fordons bränsleförbrukning.

Utsläpp inom EU:s medlemsländer

Vägtransporter står för runt 22 procent av EU:s utsläpp av växthusgaser och transport är den enda sektorn där utsläppen fortsätter vara högre än 1990 års nivåer. Däcken står för mellan 20 och 30 procent av ett fordons bränsleförbrukning, vilket betyder att valet av mer bränsleeffektiva däck kan minska transportutsläppen, enligt EU. För att uppnå klimatneutralitet 2050 vill EU minska transportutsläppen med 60 procent, jämfört med 1990 års nivåer.

Förslaget från EU

Förslaget innebär att märkningen av däck ska innehålla information om bränsleeffektivitet och våtgrepp, på en skala från A till G, en liknande märkning för energieffektivitet för hushållsprodukter, såväl som information om ljudnivå. EU tillägger att märkningen måste synas tydligt för konsumenter vid försäljning av däck, även på nätet.

Reglerna om de nya märkningarna av däck kommer enligt EU leda till att konsumenter kan välja mer bränsleeffektiva och mer säkra däck, vilket i sin tur bidrar till mer hållbara inköp och minskade miljöfarliga utsläpp.

Nästa steg

Det återstår för Europaparlamentet rösta om förslaget för att det ska godkännas.

/Ozan Yücel

Läs mer om de nya reglerna kring däckmärkningar här.

06 Maj 2020 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information