EU-institutionerna öppnar upp igen

Covid-19 tvingade EU-institutionerna i Bryssel att stänga ned under våren. Nu kommuniceras planer på att gradvis öppna upp och börja ta emot besöksgrupper till hösten.

Såhär ser utvecklingen av återöppnandet och mottagandet av besöksgrupper ut enligt kommunikationen från de europeiska institutionerna i Bryssel:

  • Europeiska kommissionen håller stängt till vidare. Det finns ingen information om när man planerar börja ta emot grupper i kommissionens lokaler. Det finns dock en möjlighet för besöksgrupper att besöka kommissionen virtuellt eller stämma träff med kommissionens tjänstepersoner online.
  • Europaparlamentet tar återigen emot besöksgrupper från och med den 31 juli 2020 men inväntar ett officiellt beslut om ett återöppnande, troligen i september. Individuella besökare är välkomna från och med den 15 juli 2020.
  • Ministerrådet öppnar eventuellt upp igen i oktober. Individuella besökare är välkomna igen tidigast i oktober.
  • Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESC) håller stängt till och med den 31 augusti.
  • Regionkommitténs besökscenter planerar öppna upp för besöksgrupper igen den 31 augusti 2020.
  • House of European History and Parlamentarium öppnade upp sina portar den 15 juni 2020.

Det framgår även i kommunikationen att dessa datum är preliminära på grund av osäkerheter kopplade till Coronapandemin och den kommande hösten.

/Julia Hanson

08 Jul 2020 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information