EU-kommissionen förbereder inför sommarskogsbränder

För att förbereda för skogsbränder under den kommande sommaren har EU utökat sin flotta av flygplan som motverkar skogsbränder under rescEU – EU:s civila skyddsmekanism. EU finansierar inköpet av två nya flygplan inköpta av svenska myndigheter.

RescEU

RescEU är en del av uppgraderingen av EU:s Civila skyddsmekanism. De ämnar öka skyddet av EU-medborgare från olyckor samt att hantera risker. RescEU har också etablerat en resursreserv ”RescEU-reserven” som inkluderar en flotta av brandbekämpande flygplan och helikoptrar men också mediciner och fältsjukhus som kan hantera olyckor samt incidenter kopplade till farliga avfall såsom kemiska, biologiska, radiologiska och kärnkraft.

Denna brandflotta har nu utökats med två nya plan, där EU finansierar köpet för svenska myndigheter. Det gör att den totala brandbekämpningsflottan nu är 13 flygplan och sex helikoptrar. Förutom de nya planen i Sverige rör det sig om två plan i Kroatien, två plan i Cypern, ett plan i Frankrike, två flygplan i Italien, två flygplan i Spanien, samt sex helikoptrar även de från Sverige.

EU-kommissionären för krishantering, Janez Lenarčič, menar att vi måste vara redo att hantera stora bränder denna sommar, med tanke på klimatförändringarna i Europa. Han säger också att han är stolt över att se den europeiska brandskyddsflottan stå redo på bästa sätt inför sommarens utmaningar.

Åtgärder inför sommaren 2020

De förberedande och övervakande stegen som tas inför sommaren 2020 och skogsbränder är:

  • Centret för samordning av katastrofberedskap, ERCC, kommer att övervaka de bränder som kommer och ha nära kontakt med myndigheterna i de drabbade lä
  • Nationella och europeiska övervakningsverktyg så som the European Forest Fire Information System (EFFIS), Det europeiska skogsbrands informationssystemet, kommer att ge en överblick över data från nationella skogsbrandsprogram.
  • EU:s Copernicus nödövervaknings satellit kartservice kan aktiveras för att övervaka skogsbrä

/ Signe Johansson

Läs mer om vad EU gör kring skogsbränder, här.

 

 

12 Jun 2020 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information