EU-kommissionen inkluderar unionsmedborgarna vid Konferensen om Europas framtid

Den 22 januari presenterade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ståndpunkter kring själva utformningen av Konferensen om Europas framtid, som tidigare nämnts i hennes politiska riktlinjer. Den så kallade Konferensen om Europas framtid planeras introduceras på Europadagen den 9 maj 2020 och löpa under två år. Syftet är att skapa en plattform för ökad debatt och dialog med unionens medborgare som enligt Von der Leyen bör ha ett större inflytande över hur EU fungerar och vad EU gör för dem.

Hur är det tänkt att Konferensen för Europas framtid ska fungera?

EU-kommissionen föreslår två parallella arbetslinjer för debatterna. Den första kommer att fokusera på EU:s prioriteringar och vad unionen bör sträva efter för att uppnå dem. Frågor som kommer att debatteras är exempelvis kampen mot klimatförändringar, en ekonomi som fungerar för medborgarna, social rättvisa och jämlikhet, EU:s digitala omvandling, europeiska värderingar och EU:s röst i världen. Vid den andra arbetslinjen kommer fokus ligga på ämnen specifikt relaterade till demokratiska processer och institutionella frågor, exempelvis kandidatsystemet och transnationella listor för val till Europaparlamentet.

Konferensen för Europas framtid kommer innebära ett ’bottom-upp’ forum tillgängligt för alla EU-medborgare. EU-institutioner, nationella och regionala myndigheter och civilsamhället uppmanas att gå med och kommer ges möjlighet att jobba tillsammans på en flerspråkig online-plattform i syfte att ta del av och integrera medborgarnas idéer och synpunkter i politiska beslut.

I syfte att inkludera så många som möjligt blir det viktigt för lokala, regionala och nationella regeringar att anordna debatter där folk bor så att de inte behöver resa långa vägar för att delta. För att dela resultaten blir det viktigt att använda online-plattformen, enligt Von der Leyen. Kommissionen föreslår att konferensen ska lanseras den 9 maj 2020 på Europadagen vilket i år kommer innebära 70 år sedan Schumandeklarationen signerades, 75 år efter Andra världskrigets slut.  

Läs mer om Konferensen om Europas framtid här

/Ozan Yücel

23 Jan 2020 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information