EU-kommissionen lanserar ny hbtqi-strategi

Den 12 november lanserade EU-kommissionen för första gången en strategi mot diskriminering av hbtqi-personer. Strategin blir den första av sitt slag och omfattar likabehandling, inkludering och bättre skydd för hbtqi-personer för ett mer jämlikt EU.

Den 12 november presenterade EU-kommissionen sin första strategi för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner (hbtqi) i syfte att uppmärksamma frågorna på EU-nivå och stärka hbtqi-personers rättigheter i hela EU. Strategin som sträcker sig mellan 2020-2025 ska under de kommande fem åren verka parallellt med att EU-kommissionens arbete bevaka medlemsländernas tillämpning av strategin samt upprätta en form av tidsplan. Fram till år 2025 ska även rapporter gällande diskriminering, säkerhet och jämlikhet tas fram som förhoppningsvis kommer kunna ligga till grund för ny lagstiftning.  

Bred samsyn för att EU ska präglas av mångfald 

Att stärka rättigheterna för hbtqi-personer är ett steg på vägen till ett mångfaldigt EU och det finns idag en bred samsyn bland EU:s medborgare gällande hbtqi-personers rättigheter. Nämligen 76% av EU-medborgarna år 2019 ansåg att homosexuella och bisexuella personer borde ha samma rättigheter som heterosexuella. Samtidigt slogs det fast att 43% av hbtqi-personer i EU känner sig diskriminerade. Att anta en hbtqi-strategi i EU är därför av allra största vikt för att motverka diskriminering och främja jämlikhet i medlemsländerna 

Fyra pelare och flera centrala mål  

Inom ramen för strategin ska ett antal centrala mål uppnås senast år 2025. Dessa listas under följande pelare: 

  1. Bekämpa diskriminering av hbtqi-personer 
  2. Tillgodose hbtqi-personers trygghet 
  3. Skydda regnbågsfamiljers rättigheter 
  4. Förespråka lika möjligheter för hbtqi-personer i världen  

Utifrån dessa fyra pelare, med ett antal centrala mål i varje, ska strategin i korthet stifta nya lagar för att främja en jämlik union för alla medborgare. Bland annat vill EU-kommissionen legalisera samkönade föräldraskap på EU-nivå samt kriminalisera hot och hatbrott mot hbtqi-personer. Vidare ska strategin uppmana medlemsländer att stoppa påtvingade aborter och tvångssteriliseringar av transpersoner och erbjuda särskilt skydd för hbtqi-personer på flykt. 

Medlemsländer uppmanas ta fram egna strategier 

Ett av strategins mål är att bättre skydda hbtqi-personer mot diskriminering baserat på medlemslandets kompetens. EU-kommissionen uppmanar således medlemsländerna att ta fram egna strategier föhbtqi-personers rättigheterAtt få med sig alla medlemsländer väntas däremot bli en stor utmaningdå Polen och Ungern är två EU-länder som fört en aktiv kamp mot hbtqi-personers rättigheter  

Lär mer om EU-kommissionens hbtqi-strategi här.

Läs EU-kommissionens faktablad om hbtqi-strategin här.

/Elvira Ahlring

16 Nov 2020 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information