EU:s arbetsprogram för 2020 är presenterat

EU-kommissionen har nu presenterat och antagit sitt arbetsprogram för 2020. Programmet beskriver EU-kommissionens handlingsplan för att nå de politiska målen som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen format för att leverera fördelar till EU:s medborgare fyra år framåt.

Programmet baseras på sex ambitioner som EU-kommissionen prioriterar för 2020 och fyra år framåt. I programmet förklaras tydliga initiativ för implementering och förhandling av programmet med Europaparlamentet och Ministerrådet. Till stor del utgår ambitionerna från de riktlinjer som presenterades av Ursula von der Leyen som valdes till EU-kommissionens ordförande i juli 2019.

  • En europeisk Grön giv
  • Ett Europa rustat för vår digitala tidsålder
  • En ekonomi som fungerar för människorna
  • Ett starkare Europa i världen
  • Främjande av vår europeiska livsstil
  • En ny satsning på demokrati i Europa

EU-kommissionens huvudsakliga ambitioner

Det som ligger på allas läppar är den Gröna given tillika EU:s nya tillväxtstrategi med mål att göra Europa till världens första klimatneutrala kontinent till 2050. I det första kvartalet av 2020 planerar Kommissionen att inkorporera den Gröna given i europeisk lagstiftning, presentera en handlingsplan och investeringsplan samt en strategi vid namn ”Farm to fork” där livsmedelskedjan inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP, får mer fokus på slutprodukterna som hamnar på matbordet.

Läs mer om den gröna given här.

Läs mer om Strategin för farm to fork här.

Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern, planerar Kommissionen att upprätta en ny strategi för EU:s industripolitik under det första kvartalet. Under det första kvartalet kommer även en vitbok om artificiell intelligens att publiceras.

En ekonomi som fungerar för människor, innehåller bland annat det omtalade förslaget om en europeisk minimilön, som föreslås innebära en lönegaranti för alla arbetare inom EU. Kommissionen föreslår också en Europeisk barngaranti som ska stärka barns rättigheter och skolgång.

Läs mer om barns rättigheter här.

Ett starkare Europa i världen behandlar EU:s utrikespolitiska ambitioner. Detta omfattar utvidgningspolititiken, mänskliga rättigheter och jämställdhet i externa relationer samt ett reforminitiativ för Världhandelsorganisationen WTO. 

Läs mer om EU:s utrikespolitiska ambitioner, här.

Främjande av den europeiska livsstilen innebär ökade ambitioner att göra EU:s samhällen starkare genom att främja sammanhållningen i unionen och skydda demokratiska samt solidariska värderingar. Detta inkluderar bland annat målet att bekämpa cancer i EU och att upprätta en ny läkemedelsstrategi. Just nu pågår en konsultation där Komissionen efterfrågar synpunkter.

Läs mer här The European Way of Life, här.

Läs mer om EU:s vilja att bekämpa cancer i EU, här och om den pågående konsultationen, här.

En ny satsning på demokrati i Europa, inkluderar Konferensen om Europas framtid, som syftar till att inkludera medborgare och föra diskussioner om EU:s framtida handlingssätt.

Läs mer om Konferensen om EU:s framtid, här.

Stärkt policy och implementering

Kommissionen har som mål att EU:s beslutsfattande levererar tydliga resultat som förenklar livet för människor och företag. Inför lanseringen av arbetsprogrammet arbetade Kommissionen nära tillsammans med Europaparlamentet, medlemsländer och konsulterande kommittéer. Nu påbörjar Kommissionen, Europaparlamentet och Europiska rådet diskussionen för att sätta ihop en lista med förenade prioriteringar som enligt Kommissionen ska göra lagstiftningsprocesser mer effektiva.

Ta del av EU-kommissionens arbetsprogram, här.

/Signe Johansson

12 Feb 2020 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information