EU:s smittskyddsmyndighet vägledning till vårdinrättningar till följd av Covid-19

EU:s smittskyddsmyndighet, European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC, har presenterat riktlinjer för hur EU-medlemsländerna kan övervaka sjukdomsutvecklingen på vårdinrättningar. Riktlinjerna har tagits fram då många länder haft en utbredd smittspridning på vårdinrättningar under Covid-19.

Anledning till riktlinjerna

Enligt ECDC har det visat sig att personer som är 65 år och äldre, särskilt de med förutsättningar och personer med funktionsnedsättning har drabbats oproportionerligt av COVID-19 på vårdinrättningar.

I många EU-medlemsstater har 30–60% av alla COVID-relaterade dödsfall skett på vårdanläggningar. Detta kräver, enligt ECDC, uppmärksamhet inte bara för dessa utsatta gruppers hälsa och säkerhet, utan också för personal som arbetar i vårdinrättningar som är särskilt utsatta.

ECDC understryker att personalens hälsa och säkerhet är lika viktig för att förhindra spridningen av Corona och för att förbättra hela vården. På detta sätt spelar tillvägagångssättet för testning och rapportering en avgörande roll för att skydda leverantörerna och användarna av tjänster inom långsiktig vård. Riktlinjerna som ska vägleda EU-ländernas insatser på området, omfattar bland annat testning och rapportering, som har en avgörande roll för att minska smittspridningen på vårdinrättningarna.

/Ozan Yücel

Du kan läsa mer om ECDC:s riktlinjer här

02 Jun 2020 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information