Fortsatt hög kvalitet på Europas badvatten enligt den senaste årliga bedömningen

Den 8 juni 2020 publicerade Europeiska miljöbyrån, European Environment Agency, EEA, och EU-kommissionen sin årliga bedömning av kvalitén på Europas badvatten. Europas badvatten får fortsatt högt betyg på dess vattenkvalité. Strax under 85 procent av de badplatser över hela Europa som kontrollerades under 2019 uppfyllde EU:s högsta och strängaste kvalitetsstandard ”utmärkt”.

EU-kommissionen och EEA noterar att badvattnet har förbättrats avsevärt de senaste 40 åren sedan EU:s badvattendirektiv infördes. Effektiv kontroll och förvaltning i enlighet med direktivet tillsammans med annan EU-lagstiftning på miljöområdet, som till exempel direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, 1991, har gjort att mängden orenat eller bara delvis renat kommunalt och industriellt avloppsvatten som släpps ut i badvattnet har minskat drastiskt. Resultatet är att allt fler badplatser inte bara uppfyller minimikraven utan även har förbättrat kvaliteten till den högsta standarden.

Resultatet från 2019 kontrollen

Undersökningen av Europas badvatten visar, enligt EEA och kommissionen att: vattnet vid nästan alla de 22 295 badplatser som kontrollerades förra året i hela Europa, av vilka 21 981 fanns i de då 28 medlemsstaterna, inklusive Storbritannien, uppfyllde de lägsta kvalitetskraven enligt rapporten. Albanien och Schweiz har också kontrollerat och rapporterat kvaliteten på vattnet vid sina badplatser och deras uppgifter ingår i bedömningen.

Resultaten visade endast små minskningar av antalet badplatser som uppnådde den högsta kvaliteten ”utmärkt” och minimikraven för ”tillfredsställande” kvalitet som anges i EU:s badvattendirektiv. Andelen badplatser med ”utmärkt” vattenkvalitet i hela Europa var 85 procent. 95 procent av badplatserna uppfyllde kraven för åtminstone ”tillfredsställande” kvalitet. Rapporten visar också att kvaliteten på badplatser vid kusten är bättre än vid badplatser i inlandet.

Andelen med totalbetyget ”dålig” utgjorde 1,3 % av alla badplatser som kontrollerades i Europa under förra året. Den siffran har inte varierat mycket sedan 2013 då andelen var 2 %, vilket återspeglar att badvattenkvaliteten i Europa förbättras långsiktigt.

Virginijus Sinkevičius, kommissionär med ansvar för miljö, fiske och hav, säger att årets rapport bekräftar än en gång att europeiska medborgare kan fortsätta njuta av mycket hög vattenkvalitet när de badar i europeiska vatten och vi måste vidta alla åtgärder för att fortsätta på den vägen.

Nästa steg

Kommissionen har för avsikt att påbörja en utvärdering av direktivet under de kommande veckorna för att analysera vad som har fungerat och vad som inte har gjort det. På grundval av utvärderingen kommer kommissionen att besluta om eventuella ytterligare initiativ för att förbättra direktivets funktion.

/Ozan Yücel

Här du kan du läsa mer rapportens om badvattnets kvalitet under 2019

Vill du läsa pressmeddelandet från kommissionen om rapporten, klicka här

15 Jun 2020 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information