I Övre Norrland finns högsta nivån av social utveckling i hela EU

I början av december publicerade EU-kommissionen det europeiska sociala utvecklingsindexet (EU- SPI) för 2020. Övre Norrland har återigen visat sig ha den högsta nivån av social utveckling i hela EU, följt av Helsinki-Uusimma i Finland och Mellersta Norrland.

Det europeiska sociala utvecklingsindexet, European Social Progress Index (EU-SPI), är ett instrument som mäter samhällsutveckling och livskvalité i europeiska regioner på en NUTS2-nivå, det vill säga EU:s benämning för makro regioner. Indexet är ett komplement till ekonomisk utveckling, även kallat bruttonationalprodukt (BNP) och ska hjälpa beslutsfattare att utveckla policys som stärker grundläggande mänskliga behov och sociala frågor i hela unionen. Indexet utgår utifrån tolv komponenter och ett femtiotal indikatorer som mäter social utveckling, främst från EU:s statistikkontor Eurostat. Indikatorerna mäts inom ramen för tre pelare: grundläggande mänskliga behov, grunden för välbefinnande och möjligheter. Några exempel är personliga rättigheter, val och frihet samt rätten till avancerad utbildning och livslångt lärande. 

Övre Norrland i topp, men fortsatt stor variation mellan regionerna i EU  

Redan i de första mätningarna från 2016 presterade övre Norrland bäst i att möta de grundläggande mänskliga behoven varför regionen hade den högsta nivån av social utveckling bland EU:s medlemsländer och regionerResultatet från 2020 visar att de sociala framstegen varierar stort mellan EU:s medlemsländer och regioner samt att övre Norrland fortsatt har den högsta nivån av social utveckling. På en skala från 1–100 har regionen nått en genomsnittlig siffra på 85,11. Enligt indexet presterar regionen bäst i att erbjuda sina medborgare “avancerad utbildning” och “vatten och sanitet” men sämre i indikatorerna “personliga rättigheter” samt “hälsa och välmående”. 

/Elvira Ahlring

Läs mer om EU:s sociala utvecklingsindex här. 

Läs mer om EU-medlemsländernas resultat i EU-SPI här. 

 

14 Dec 2020 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information