Ny mandatfördelning i Europaparlamentet efter Brexit

Med anledning av Storbritanniens utträde ur EU den 31 januari har antalet mandat i Europaparlamentet blivit färre. Antalet platser i Europaparlamentet har ändrats från 751 platser till 705, eftersom 46 av de 73 brittiska mandaten sparas inför eventuella framtida utökningar av EU. De 27 övriga mandaten har delats mellan 14 olika EU-länder, varav Sverige har fått en. Den första februari tilldelades platsen Miljöpartiet och Jakop Dalunde kom tillbaka till Bryssel.

Platserna i Europaparlamentet har ändrats i och med Storbritanniens utträde den 31 januari. Enligt Europeiska unionens fördrag får antalet ledamöter i Europaparlamentet vara max 750, plus talmannen, vilket är 751 totalt. 73 utav dessa var tilldelade till Storbritannien som nu omfördelas. 27 mandat har givits 14 olika EU-länder som anses vara underrepresenterade i Europaparlamentet. Detta görs, enligt Europaparlamentet, för att ta hänsyn till både EU-ländernas storlek och behovet av att garantera en gräns för den minsta andel ledamöter som får representera ett medlemsland. Då Jabok Dalunde började den första februari fick Sverige ett extra mandat, totalt innebär det att Sverige har 21 platser i Europaparlamentet. De resterande 46 mandaten blir vakanta för att sparas för eventuella framtida utvidgningar av EU.

Jakop Dalunde var Europaparlamentariker för Miljöpartiet under de tre sista åren av förra mandatperioden. Nu sitter han som ordinarie ledamot i Transportutskottet, samt som ersättare i utskottet för industri, forskning och energi.

Sker det fler förändringar i Europaparlamentet efter Brexit?

Utöver platsomfördelningen så sker vissa förändringar i förhållandet mellan partigrupperna. Generellt blir det en högerskiftning i parlamentet, främst via mitten-högergruppen Europeiska folkpartiet, EPP, som får en tillökning med fem ledamöter. Dock, så får EU-positiva partier en knapp ökning till 71 procent från tidigare 69. Med omfördelningen går den högernationalistiska partigruppen Identitet och demokrati, ID, om Europeiska fria alliansen, EFA, som parlamentets fjärde största partigrupp. Det sker också en viss förändring i kommittéerna där utskotten för Internationell hand, INTA, Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, ENVI och Industrifrågor, forskning och energi, ITRE, ökar i antal ledamöter. En annan förändring är att socialdemokraten Erik Bergkvist tar plats som ersättare i utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Bergkvist sitter sedan tidigare som ordinarie ledamot i utskottet för Regional utveckling, REGI, samt som ersättare i budgetutskottet, BUDG. 

/Ozan Yücel

Om du vill läsa mer om omfördelningen av mandat i Europaparlamentet, så hittar du det här

För bakgrundsinformation, klicka här

20 Feb 2020 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information