Regioner begär ett snabbt antagande av en ny pakt kring asyl och migration

I ett brev från CPMR uttrycker 20 europeiska regioner en oro över välfärden för migranter och flyktingar under pågående Coronakris och riktar därför en uppmaning till EU:s institutioner att anta pakten kring asyl och migration och samtidigt ta hänsyn till en gemensam migrationspolitik i EU-budgeten.

Konferensen för perifera och maritima regioner (CPMR) riktar i ett brev signerat av ordföranden från 20 europeiska regioner, inklusive Sverige, en uppmaning till EU att anta en ny pakt kring asyl och migration eftersom Coronaviruset riskerar att slå hårt mot människor på flykt världen över. Sveriges EU-kommissionär Ylva Johansson, med ansvar för inrikesfrågor, har fått i uppdrag att utveckla en ny pakt inom migration- och asylområdet eftersom läget varit låst mellan medlemsländerna sedan 2016.

Coronapandemin slår hårt mot migranter på flykt
COVID-19 pandemin innebär en stor hälsorisk för migranter och flyktingar eftersom de många gånger är mer utsatta för stora folkmassor och sämre hygien i läger och mottagningscentrum. Pandemin kommer även indirekt att orsaka att asylprocesser tar längre tid och att migranter riskerar att hamna i såbara och utsatta situationer.
Regional nivå behöver enligt Vasco Cordeiro, CPMR:s ordförande, erkännande och finansiering av EU för att möta behoven på plats. CPMR:s regioner som visar upp att de enas på en gemensam front i dessa tider av sårbarhet uppmanar EU att i sin tur visa stöd genom ett samlat svar för att ta itu med den gemensamma utmaningen som migration innebär för EU, med tanke på att mänskliga rättigheter och hälsa inom migrantsamhällen står på spel.

Vissa länder introducerar åtgärder för att hjälpa migranter och asylsökande till exempel genom visaförlängningar eller temporära uppehållstillstånd som tillåter icke EU-medborgare att få tillgång till vård. Regionala myndigheter visar också på ett stort engagemang och implementerar initiativ på regional nivå.
Annika Annerby Jansson, regionfullmäktige i Region Skåne och ordförande i CPMR:s migration task force, menar att det är viktigare nu än någonsin att anta pakten om migration och asyl för att klara av de problem EU möter under Coronakrisen. EU har inte råd att lämna dessa beslut på bordet längre, menar hon.

/Signe Johansson och Julia Hanson

Läs hela brevet från CPMR, här.
Läs mer om EU:s arbete med migration, här. 
Läs mer om CPMR task force on migration, här. 

17 Apr 2020 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information