Svara på EU:s färdplan mot ett direktiv om ökad transparens vid lönesättning

EU-kommissionen efterfrågar synpunkter på en färdplan om initiativet till ett nytt direktiv om ökad transparens vid lönesättning mellan könen. Idag tjänar kvinnor i snitt 16% mindre än män och löneskillnaderna är ett problem i alla EU:s medlemsländer. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vill därför ta fram en ny jämställdhetsstrategi med syfte att öka transparensen gällande lönesättningar. Färdplanen, utifrån vilken EU inledningsvis kommer att arbeta med direktivet, är öppen för synpunkter mellan 6 januari och 3 februari.

Redan 1957 lagstadgades om “lika lön för lika arbete” i Romfördraget men trots det finns löneskillnader fortfarande kvar i EU. Det finns många förklaringar till detta, faktorer så som utbildning, typ av jobb, arbetstimmar och karriäravbrott påverkar lönemen oavsett faktorer finns en generell löneskillnad mellan män och kvinnor i den bruttotimlön som betalas ut före skatt och socialförsäkringsavgifter dragits av.  Skillnaderna är stora mellan EU:s medlemsländer där Estland (25,6%) har störst lönegap och Rumänien har de minsta löneskillnaderna (3,5%).  

Lämna synpunkter på EU-kommissionens färdplan om ökad transparens vid lönesättning 

Med bakgrund av detta har EU-kommissionen meddelat att de kommer arbeta fram en ny jämställdhetsstrategi och en del av den handlar om att tackla löneskillnaderna. Mellan 6 januari och 3 februari finns möjlighet att lämna sina synpunkter på färdplanen där EU-kommissionen påbörjar arbetet med det direktiv som ämnar öka transparensen vid lönesättning. EU-kommissionen kommer sammanfatta synpunkterna i en rapport som antingen förklarar varför synpunkten kommer tas i beaktande i det fortsatta arbetet eller varför synpunkten inte kan beaktas. Därefter kommer ett samråd öppnas under första kvartalet 2020 vilket ligger grunden till EU-kommissionens förslag om ett nytt direktiv. 

Initiativet syftar till att införa bindande bestämmelser om lönetransarens, göra lönesystem öppnare, öka allmänhetens kunskap om de relevanta juridiska begreppen och stärka tillsynen. Det blir därmed lättare för arbetstagare att informera sig och ha möjlighet att kräva en jämställd lön.  

Observera att det krävs ett EU-login för att kommentera. Klicka här för att skapa en användare.

Lämna synpunkter på färdplanen senast 3 februari, klicka här.

Läs mer om Europaparlamentets arbete med löneskillnader mellan män och kvinnor.

/Isak Sidestam 

15 Jan 2020 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information