Svara på samråd om EU:s långsiktiga vision om landsbygdsutveckling

Hur bör landsbygderna utvecklas för framtiden? Vilken roll har unionens olika landsbygder i jakten på ett hållbart samhälle? Detta är några av de frågor som EU-kommissionen vill ha svar på i ett samråd öppet för allmänheten gällande EU:s långsiktiga vision om landsbygdsutveckling. Ta chansen och tyck till senast den 30 november!

Utifrån EU-kommissionens definition av landsbygd bor idag 96 miljoner av EU:s invånare i landsbygd på en yta som täcker 45 procent av unionens landområde. Dessa olika landsbygder ser dock väldigt olika ut beroende på var i landet eller unionen du befinner dig. Med skilda förutsättningar gällande demografi, infrastruktur och ekonomisk utveckling finns det många olika platsspecifika förutsättningar att beakta. Det är med den utgångspunkten som EU-kommissionen nu har lanserat ett samråd där EU:s långsiktiga vision om landsbygdsutveckling ska behandlas.  

Samrådet vänder sig till samhällets alla aktörer med intresse av landsbygdernas långsiktiga utveckling. Framför dina synpunkter genom att fylla i ett digitalt frågeformulär senast den 30 november. Formuläret finns tillgängligt på alla officiella EU-språk. 

Läs mer om samrådet och svara på frågeformuläret här.

/Elin Johnson

 

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information