Tyck till om den digitala teknikens möjligheter för kulturarvsektorn

EU-kommissionen har lanserat ett samråd som ämnar utvärdera en rekommendation till den digitala omställningen av kulturarvsektorn från 2011. Syftet är att säkerställa att rekommendationen lever upp till de behov och utmaningar kulturarvsektorn står inför i och med dagens snabba teknologiska förändringar.

Enligt EU-kommissionen är den digitala omvandlingen av kulturarvsinstitutionerna mer relevant än någonsin. Digitalisering av kulturarv, särskilt i hög kvalitet och med avancerad teknik, kan ge betydande stöd för bevarande, renovering, studier och marknadsföring av europeiska kulturella tillgångar. I en tid med snabbare global digital transformation är digitaliserade kulturarvsprodukter som finns tillgängliga online värdefulla resurser för utbildning, underhållning eller vidare återanvändning. De ger också synlighet för Europas kulturella mångfald och kan inspirera till en känsla av tillhörighet och delade europeiska värderingar.

EU-kommissionen vill samla in synpunkter från behöriga myndigheter i medlemsstaterna, nationella och regionala kulturarvinstitutioner, internationella organisationer och paraplyorganisationer och nätverk, Europeanas ekosystem för organisationer och yrkesverksamma, tekniska intressenter som företag, små och medelstora företag, forskningsorganisationer, akademi och medborgare.

Svara på konsultationen senast den 14 september.

Läs mer om konsultationen på EU-kommissionens hemsida här och samrådet här

Rekommendationen från 2011 finns att läsa här

Läs mer om EU:s politik om digitalt kulturarv här

/Julia Hanson

08 Jul 2020 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information