Tyck till om EU:s nya energiskattedirektiv

Just nu pågår en översyn av EU:s energiskattedirektiv, det vill säga de regler som fastlår hur energiprodukter och elektricitet ska beskattat inom unionen. Det har därför lanserats ett samråd för att samla in synpunkter om det nya direktiv som föreslås av EU-kommissionen. Förslaget fokuserar särskilt på att uppnå energimålen i EU:s gröna giv. Svara på samrådet senast 14 oktober!

Det förslag som nu ligger på bordet föreslår ett energiskattedirektiv som främjar en övergång till förnybara energikällor. Genom väl utformade skatter finns det goda möjligheter att minska användningen av fossila bränslen, vilket är avgörande för att minska energisektorns klimatpåverkan och möjliggöra EU:s mål om klimatneutralitet till 2050. Med det nya direktivet ämnar EU-kommissionen kunna anpassa beskattningen av elektricitet och energiprodukter till energi- och klimatmålen i den gröna given, det vill säga EU:s tillväxtstrategi för att ställa om till ett klimatsmart samhälle.  

Läs mer och svara på samrådet senast 14 oktober genom att klicka här. Det finns tillgängligt på alla officiella EU-språk. 

Läs mer om den gröna given här.

/Elin Johnson

23 Sep 2020 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information