Tyck till om färdplanen för EU:s nya klimatlag

Arbetet med den nya klimatlagen är i full gång och EU-kommissionen har presenterat en färdplan som ämnar att beskriva initiativets mål och syfte. Fram till den 6 februari finns möjlighet för medborgare, myndigheter och företag att lämna synpunkter på färdplanens utformning.

I samband med EU-kommissionens ordförande Ursula Von der Leyens lansering av den nya gröna given i början av december bekräftades det att given skulle innehålla den första europeiska klimatlagen och presenteras inom 100 dagar. Med den nya klimatlagen vill man förankra målet för klimatneutralitet 2050 i lagstiftning vilket därmed ska leda till att all EU-politik bidrar till målet och att alla sektorer och aktörer spelar sin roll i arbetet.

Tyck till om färdplanen

Arbetet med den nya klimatlagen är i full gång och EU-kommissionen har presenterat en färdplan för utformningen av den nya lagen. Mellan den 9 januari och den 6 februari finns det möjlighet för medborgare, myndigheter och företag att lämna synpunkter på färdplanens utformning. Här(hyperlänk) kan du lämna dina synpunkter om färdplanen. Notera att det krävs ett EU-login för att lämna synpunkterna.

Vad innehåller färdplanen?

I färdplanen beskrivs den aktuella problemställningen och vilka mål som EU-kommissionen avser att arbete med för att förankra målet om klimatneutralitet till 2050 i den nya klimatlagstiftningen. Initiativet syftar till att säkerställa en ambitiös och rättvis klimatpolitik i EU och en implementering av Parisavtalet för att hålla den globala uppvärmningen väl under 2 graders medeltemperaturstigning. Färdplanen skildrar dessutom varför EU-initiativet är nödvändigt samt berättar om vilka samråd som hittills organiserats. Synpunkterna kommer därefter beaktas för vidareutveckling och finjustering av initiativet inför själva lanseringen av klimatlagen.

I färdplanen hänvisar man till Förenta nationernas klimatpanels (IPCC) rapporter om den globala uppvärmningens påverkan på klimatet vid 1,5 och 2 graders medeltemperaturshöjning. Rapporterna visar att det krävs drastiska åtgärder för att bromsa den globala uppvärmningen och ligger till grund för EU-kommissionens intensifiering av klimatinsatser. Genom den nya gröna given samlas lagstiftning, målsättningar och strategier som täcker EU-ekonomins alla tematiska policyområden i syfte att vidta tydliga åtgärder för klimatet.

/ Linnea Andersson

Här kan du lämna synpunkter på färdplanen senast den 6 februari

Här kan du hitta färdplanen och mer information om hur du lämnar synpunkterna

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information