95 miljoner euro tillgängliga för finansiering av projekt inom ren energi!

I syfte att påskynda en ren energiövergång i Europa finns nu 95 miljoner euro tillgängliga att söka för den som har projektidéer som på olika sätt främjar övergången till ren energi. Finansieringen är en del av EU:s LIFE program och den ansökningsomgång som nu är aktuell inom ren energi är öppen fram till och med den 12 januari 2022.

EU:s LIFE-Program är ett av EU:s huvudsakliga finansieringsinstrument för projekt inom miljö och klimat. EU-kommissionens allmänna mål med LIFE-programmet är att skifta mot en mer hållbar, klimatneutral, energieffektiv och cirkulär ekonomi samt att förbättra miljön, vända förlust av biologisk mångfald och stoppa nedbrytningen av ekosystem. Målsättningen är att uppmuntra och stödja gröna idéer från både stora och små företag, icke-statliga organisationer, offentliga myndigheter, medborgargrupper och akademin. LIFE- programmet kan vara ett viktigt instrument för att införliva EU-stöd för projekt inom miljö- och klimatområdena och ett sätt att främja regionala aktörer i Norra Sverige som ligger i framkant när det kommer till grön omställning och hållbar utveckling. 

LIFE programmet utlyser ett par ansökningsomgångar varje år inom ett antal delprogram, och nytt inslag för denna programperiod är Ren Energiomställning. Varje delprogram har sina respektive prioriterade områden som projekt behöver koppla an till för att kunna ansöka om finansiering. Inom Ren Energiomställning finns det fem prioriteringar:  

  • Bygga ett nationellt, regionalt och lokalt politiskt ramverk som stöder omställningen av ren energi. 
  • Accelerera marknaden inom Ren energiomställning genom teknikutveckling, digitalisering, nya tjänster och affärsmodeller samt förbättrad yrkeskompetens 
  • Attrahera privat finansiering för hållbara energiprojekt  
  • Stödja utvecklingen av lokala och regionala investeringar i ren energi  
  • Involvera och ge medborgarna stöd i övergången till ren energi. 

Den ansökningsomgång som nu är öppen för Ren energiomställning för 2021 består av finansieringsmöjligheter för projekt inom 18 olika ämnesområden. Länkar till de olika utlysningarna hittar du här:  

Sista ansökningsdag: Sista dagen för att lämna in ditt förslag är den 12 januari 2022, 17:00. 

Läs mer om utlysningar inom ren energi här. 

Hitta samtliga EU-kommissionens utlysningar inom LIFE-programmet här. 

Ytterligare instruktioner om hur du skriver en bra ansökan hittar du här. 

/Maria Boström 

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information