Ansök om Europeiska medborgarpriset 2021

Europeiska medborgarpriset uppmuntrar initiativ som bidrar till det europeiska samarbetet eller främjandet av EU:s gemensamma värderingar. Ansök senast den 15 april!

Varje år delar Europaparlamentet ut Europeiska medborgarpriset till initiativ som bidrar till det europeiska samarbetet på olika sätt eller främjar EU:s gemensamma värderingar. Priset riktar sig till en rad aktörer, individer och organisationer i samhället. Det är också möjligt att nominera ett projekt till priset.  

Priset delas ut till individer eller organisationer som arbetar med: 

  • Aktiviteter som främjar en bättre ömsesidig förståelse och integration mellan EU-medborgare eller som underlättar för gränsöverskridande eller transnationellt samarbete inom EU. 
  • Aktiviteter som inbegriper långsiktigt, gränsöverskridande eller transnationellt kulturellt samarbete som bidrar till att stärka en europeisk anda. 
  • Projekt kopplade till det innevarande europeiska året (om tillämpligt). 
  • Projekt som konkretiserar de värden som fastställs i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. 

Sista ansökningsdag: 15 april 2021. 

Läs mer här

Läs mer om reglerna hur man ansöker här 

/Andreas Stenlund 

11 Mar 2021 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information