Covid-19-pandemin: EU-kommissionen föreslår mer personbaserade regler för resor i EU

EU-kommissionen föreslår en rad nya regler gällande resande i EU. Dessa inkluderar en mer personbaserad strategi, en standardiserad giltighetsperiod för covidbevis på nio månader, anpassning av EU:s trafikljuskarta (grön till mörkrött baserat på risk), undantag från vissa restriktioner för särskilda grupper och en förenkling av den så kallade nödbromsmekanismen för in- och utresa i EU i syfte att fördröja spridning av nya virusvarianter. Dessa uppdateringar planeras träda i kraft den 10 januari 2022.

Den 25 november presenterade EU-kommissionen en uppdatering av reglerna kring samordningen av säker och fri rörlighet inom EU som antogs under våren 2020 till följd av Covid-19-pandemin. Med bakgrund av att vissa medlemsstater återigen vidtagit restriktiva åtgärder på grund av en ökning av Covid-19-fall, exempelvis genom att planera inför en tredje vaccindos och införandet av vissa restriktioner i samhället, föreslår EU-kommissionen en ny uppsättning gemensamma regler. 

  • En personbaserad strategi: de som har ett giltigt covidbevis borde inte behöva följa ytterligare restriktioner såsom test eller karantän, oavsett varifrån vart i EU de reser. För de personer som inte har ett covidbevis ska test strax före eller strax efter inresa krävas.  
  • Standardperiod för vaccinationsintygets giltighet: EU-kommissionen föreslår en standardiserad giltighetsperiod på nio månader. Detta betyder (i en resandekontext) att ett medlemsland måste godkänna ett vaccineringscertifikat som givits ut mindre än nio månader efter att den andra dosen tagits. Det betyder också att medlemsländer borde ta alla nödvändiga åtgärder för att se till at de medborgare vars vaccineringscertifikat närmar sig niomånadersgränsen får tillgång till en ny vaccindos.  
  • Boosterdoser: Det är ännu inte möjligt att slå fast en tidsfrist för boostervaccin. Emellertid tyder nya uppgifter på att man kan förvänta sig att skyddet från boostervaccin kommer att räcka längre än om man nöjer sig med de två första doserna. Baserat på relevanta vetenskapliga studier kan EU-kommissionen komma att, vid behov, föreslå en tidsfrist för vaccineringscertifikat efter en boosterdos också.  
  • EU:s trafikljuskarta anpassas: Risknivån baseras på kombinationen av nya fall och en regions upptagning av vaccin (upptagning betyder proportionen av den lämpliga populationen som fått vaccin under en specifik tidsperiod). Kartan kommer främst vara informativ, men kommer också tjäna till att koordinera åtgärder för speciellt gröna och mörkröda områden, i.e. områden med ovanligt låg eller ovanligt hög cirkulation av viruset. Särskilda regler skulle då gälla i dessa områden i enlighet med det personbaserade förhållningssättet. För de som reser till och från gröna områden skulle inga regler gälla, medan utresa och inresa från mörkröda områden avråds, och individer som varken är vaccinerade eller har återhämtat sig från viruset skulle erfordra test före avresa och karantän efter ankomst. Med vissa undantag, barn under 12 år till exempel.  
  • Undantag från vissa reserestriktioner: Undantag borde gälla för så kallade nödvändiga resor, de som jobbpendlar mellan två länder, barn under 12 år samt resenärer med vissa yrken.  
  • Förenklat “nödbromsförfarande”: Detta förfarande är till för att fördröja spridningen av Covid-19-varianter eller för att hantera särskilt svåra situationer och är baserat på EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC) rekommendationer kring administreringen av en tredje vaccindos sex månader efter andra dosen. Förfarandet skulle inkludera en notifikation från medlemsländerna till EU-kommissionen, Europeiska unionens råd och ett rundabordssamtal vid EU:s krishanteringsmekanism, EU:s arrangemang för integrerad politisk krishantering (IPCR). Denna nödbroms har till exempel aktiverats i samband med den nya Omicron-varianten av viruset och stoppar resor från ett flertal länder i södra Afrika till EU.  

EU-kommissionen föreslår att dessa uppdateringar träder i kraft den 10 januari 2022. 

Du hittar den senaste trafikljuskartan här 

Du hittar mer information om nödbromsåtgärder i relation till Omicron-varianten från södra Afrika här 

Läs mer om förslagen till de nya reglerna här 

Läs det fullständiga förslaget från EU-kommissionen här 

/Lisa Berglund 

01 Dec 2021 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information