En betydligt utvidgad budget 2022 för utbildning, träning, ungdom och idrott inom Erasmus+

EU-kommissionen har öppnat utlysningar för Erasmus+-programmet för 2022. Budgeten för nästa år motsvarar 3,9 miljarder euro och programmet kommer att fokusera på rörlighet utanför samt mellan nationsgränser, samarbete inom utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott.

Erasmus+ är EU:s program för att stödja utbildning, träning, ungdom och idrott i Europa. Under perioden 2021–2027 fokuserar programmet på social integration, den gröna och digitala omställningen och att främja unga människors deltagande i det demokratiska livet. 

Den 24 november 2021 lanserade EU-kommissionen en ansökningsomgång inom Erasmus+ för år 2022, efter antagandet av det årliga arbetsprogrammet för 2022. Erasmus+ ämnar under 2022 att ge fler möjligheter för studieperioder, praktikplatser och lärlingsutbildningar utomlands, mer personalutbyten och gränsöverskridande samarbetsprojekt inom olika områden av utbildning, ungdom och idrott. ERASMUS+ ska även fortsätta stödja unga människor och uppmuntra deras deltagande i det demokratiska livet och kommer att spela en viktig roll för Europeiska ungdomsåret 2022. Budgeten för Erasmus+ 2022 motsvarar drygt 3,9 miljarder euro vilket är en markant ökning från tidigare år. 

Några av de centrala nyheterna som har introducerats i utlysningarna för 2022 är nya storskaliga projekt som ska stödja högkvalitativ digital utbildning och anpassningen av utbildningssystemen till den gröna omställningen i EU. Även ökande satsningar på DiscoverEU, som erbjuder 18-åringar möjligheten att resa genom Europa och nya möjligheter för projektmottagare i samarbetspartnerskap att ansöka om ett engångsbelopp för att genomföra sina projekt. 

Denna ansökningsomgång som nu är öppen gäller följande ämnesområden:  

Ämne 1: Intensifiering av tidigare djupgående institutionellt transnationellt samarbete. 

Detta ansökningsomgångsämne kommer att ge stöd till redan existerande djupgående institutionella transnationella samarbetsallianser inklusive, men inte begränsat till, de europeiska universitetsallianser som valts ut under Erasmus+ utlysningen 2019. Nya lärosäten har möjlighet att ansluta sig till dessa befintliga allianser som fullvärdiga partners. 

Ämne 2: Utveckling av nytt djupgående, institutionellt och transnationellt samarbete. 

Detta utlysningsämne ska ge stöd till sökande som vill etablera ett nytt djupt institutionellt transnationellt samarbete i en ny allians för europeiska universitet. Detta initiativ syftar till att utlösa och fördjupa institutionellt samarbete mellan institutioner för högre utbildning. Det ska också uppmuntra framväxten av bottom-up allianser mellan universitet över hela Europa, vilket ska göra det möjligt för studenter att kombinera studier i flera länder.  

Ansökningsprocess 

Alla offentliga eller privata organ som är verksamma inom utbildning, träning, ungdom och idrott kan ansöka om finansiering från Erasmus+. Ansökan sker med hjälp av de ansvariga nationella myndigheterna för Erasmus+-, vilket i Sverige är Universitets- och högskolerådet och Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor eller via Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur. Sista ansökningsdag inom båda ämnesområdena är den 22 mars 2022.  

Läs mer om utlysningarna här.  

Hitta utlysningar på EU-kommissionens finansieringsportal här.  

Läs mer om europeiska ungdomsåret här.  

/Maria Boström 

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information