EU-kommissionen lanserar nytt pris för städers insatser för inkludering och mångfald

Den 22 november kommer EU-kommissionen att officiellt lansera sitt nya pris för europeiska huvudstäder för inkludering och mångfald (European Capitals of Inclusion and Diversity Award). Priset kommer att belöna det arbete som städer, samhällen eller regioner gör för att främja inkludering samt att skapa samhällen fria från diskriminering. Bidrag kan lämnas in mellan 22 november 2021 och 15 februari 2022, och de vinnande städerna kommer att tillkännages under en prisceremoni den 28 april 2022.

Den 22 november lanserar EU-kommissionen sitt nya pris för europeiska huvudstäder för inkludering och mångfald. Initiativet är kopplat till EU:s urbana agenda (the Urban Agenda for the EU) som är till för att hantera EU:s urbana miljöer och förbättra livskvalitén för de som bor där. Den urbana agendan lanserades 2016 tillsammans med Amsterdampakten (Pact of Amsterdam), vars syfte är att främja samarbete mellan medlemsländer i EU för att stimulera tillväxt, livskvalitet och innovation, och på så sätt ta sig an sociala utmaningar med framgång.  

EU:s urbana agenda ska fokusera på konkreta prioriterade teman inom partnerskap för att uppnå sitt mål om en förbättrad livskvalitet i urbana miljöer.  

Bidrag kan lämnas in mellan 22 november 2021 och 15 februari 2022, och de vinnande städerna kommer att tillkännages under en prisceremoni den 28 april 2022. 

Läs mer här  

/Lisa Berglund  

18 Nov 2021 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling, turism och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Julia Hanson

Mer information